அக்டோபர் 16-31

Display # 
Title
உங்களுக்குத் தெரியுமா..?
அப்படி போடு ! Facebook
வந்தவர் மொழியா..? செந்தமிழ்ச் செல்வமா..?
வாழ்வில் இணைய...
இந்து அல்ல-திராவிட மதம் என்று சொன்னவர் எம்.ஜி.ஆர்
மனிதத் தன்மை, மனித உரிமை போதித்த பெரியாரைப் பாராட்டுவதைவிட மகிழ்ச்சி வேறில்லை எம்.ஜி.ஆர். உணர்ச்சியுரை
தீபாவளி ஒரு சமணப் பண்டிகை!
ஆசிரியர் பதில்கள்
பெரியார் ஒரு மகத்தான தத்துவம்!
முற்றம்
காந்தியை விடு! கோட்சேவைத் தொழு!
சிறந்த நூலிலிருந்து சில பகுதிகள்
ஜாதி அளவுகோல் நிலையானது பொருளாதார அளவுகோல் நிலையற்றது
திராவிடரை அவமதி்க்கும் தீபாவளிப் பண்டிகையைக் கொண்டாடலாமா.?
சூத்திரபதி சிவாஜி
மதவெறி, மூடநம்பிக்கைகளை எதிர்த்து பெரியாரைப் போற்றிய எம்.ஜி.ஆர்
தீபாவளிப் பண்டிகை
நூற்றாண்டு காணும் வள்ளல் எம்.ஜி.ஆர்
மதச்சார்பற்ற இந்தியாவில்தான் மத விடுமுறைகள் அதிகம்