பெரியார் பேசுகிறார் : மாணவர்களும் பகுத்தறிவும்

தந்தை பெரியார் தோழர்களே, உங்களில் அநேகருக்குத் தெரியாவிட்டாலும் ஆசிரியர்கள் பலருக்கும் என்னை நன்றாகத் தெரியும். நான் ஒன்றும் அதிகம் படித்தவனல்லன். நான் எவ்வாறு  ஏதாவது பேசுகிறேன் என்றால், அவை எல்லாம் இப்போது படிப்பு என்று சொல்லப்படுகிறதன் மூலமாய் அறிந்து பேசப்படுகிறது என்பதும் இல்லாமல் என்னுடைய அனுபவத்தால் பிறருடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமல் சுதந்திரமாக ஆராய்ந்து கண்ட, பெற்ற அனுபவங்கள் மீதுதான் அதன் பேரால்தான் எனக்குச் சரியென்று தோன்றுகிற விஷயங்களைப் பேசுகிறேன். இந்தப்படி நான் பேசுகிற விஷயங்களை, சொல்லுகிற விஷயங்களை எல்லாம் நீங்கள் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஒரு வார்த்தை சொல்லவில்லை.  சொல்வதை மட்டும் கேளுங்கள். மனதில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள்; இந்தக் கருத்துகளைப் பற்றி ஆராயுங்கள். எந்தவித தங்குதடையும் இல்லாமல் தாராளமாக எண்ணத்தைச் செலுத்தி ஆராயுங்கள். நீங்கள் சிறுவர்களாய் இருப்பதால் மற்றவர்களுடனும் கலந்து மற்றவர்கள் கருத்தையும் தெரிந்து, பிறகு சரியென்று பட்டால் ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்றுதான் சொல்லுகிறேன். எந்த விஷயத்தைப் பற்றி யார் சொன்னாலும், அது எப்படிப் பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும், எப்பேர்ப்பட்ட பெரியவர் சொன்னதாக இருந்தாலும் மக்கள் அதை ஆராய்ந்து பார்த்து தான் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்  என்பதாக வள்ளுவர் தம்முடைய குறளில் இரண்டொரு பாட்டுகளில் வலியுறுத்தி கூறி வருகிறார். “எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு” 0என்கிறார். அதோடு நின்று விடவில்லை; “எப்பொருள் எத்தமைத் தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு” என்பதாகக் கூறியிருக்கிறார். ஒரு சங்கதி, பொருள், அது எப்படிப்பட்டதாய் இருந்தாலும் அது நம்முடைய அறிவுக்கு அடங்கியதாய், அது நமக்குத் தெளிவானதாய் இருந்தால் ஒழிய, அதை ஏற்றுக் கொள்வது என்பது கூடாது. பகுத்தறிவு வேறு; அறிவு வேறு என்பதாகக் கிடையாது; அறிவு என்றாலே பகுத்தறிவு என்றுதான் பொருள். அந்தப் படியான அறிவைப் பயன்படுத்துகிற, செலுத்துகிற முறையைக் கொண்டுதான் பகுத்தறிவு என்பதாகக் கூறுகிறார்கள். இந்த அறிவு என்பதானது உலகத்தின் எல்லா ரக ஜீவராசிகளுக்கும் பொதுத் தன்மையானது ஆகும். ஆனால், அந்தப்படியான அறிவில் அதற்கு ஏற்ப தரத்தில், தன்மையில்தான் வித்தியாசம் இருக்கிறது. இரும்பு என்பது ஒன்றுதான்; ஆனால், அதிலிருந்து பல வெவ்வேறான பொருள் செய்யப்பட வில்லையா? அதுபோலத்தான் குறிப்பாக மனித அறிவுக்கு ஒரு விசேஷம் என்னவென்றால், மனித அறிவு என்பது ஆழ்ந்து சிந்திக்கும் படியான, இது ஏன்? இது எப்படி? என்று ஆராய்ச்சி செய்யும் படியான தன்மையில் உள்ளது ஆகும். அதைப் போலவே மற்ற ஜீவராசிகளுக்கும், மனிதனுக்கும் இல்லாத அறிவுச் சக்தி சில குறிப்பிட்ட விஷயங்களில் இருந்து வருகிறது. இந்த நாட்டில் ஒரு ஜாதி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உயர்ந்த ஜாதி, தென்னமரத்தளவு உயர்ந்த ஜாதி, இன்னொரு ஜாதி கீழ் ஜாதி; இந்தத் தன்மையில் இருந்து வருகிறது. சாதாரணமாக எறும்பு போன்ற ஜீவராசிகளுக்கு இனிப்புப் பண்டம் எங்கிருந்தாலும், எவ்வளவுதான் மூடி மறைக்கப்பட்டு வைத்திருந்தாலும், பண்டம் இருக்கிற இடத்தை உணர்ந்து கொள்ளும் அளவுக்கு உரிய மூக்கு இருக்கிறது. அதேமாதிரி கழுகு மேலே எவ்வளவு தூரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்தாலுங்கூட கீழே இருக்கிற சிறு ஜந்துவும் அதனுடைய கண்ணுக்குத் தெரியுமளவுக்கு அவ்வளவு கூர்மையாக இருக் கிறது. இதுபோலவே ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் தனித்தன்மை உண்டு தான். ஆனால், மனிதனுக்கு மட்டும்தான் ஆராய்ச்சி, சிந்தனைப் பண்பு, சக்தி உண்டு. அதன் காரணமாகவே மனிதன் நாளுக்கு நாள், காலத்துக்குக்  காலம் மாறுதல் பெற்று வருகிறான். மிருகங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட மாறுதல் தன்மை இல்லை. 1,000 வருடங்களுக்கு முன் ஒரு காக்கை எப்படியிருந்ததோ, எப்படி வாழ்ந்ததோ, எப்படி கூடு கட்டிக் கொண்டதோ அதைப் போலத்தான் இன்றும் அதைப் போலவே தான் 1,000 வருடங்களுக்கு முன் நிர்வாணமாக இருந்த மிருகங்கள் இன்றும் அப்படியேதான் இருக்கின்றன. அதாவது அவற்றின் தன்மையும், அறிவும் ஒரு தன்மைக்கு - அளவுக்குத்தான் கட்டுப்பட்டது. மனிதனுடைய அறிவுக்கு எல்லை என்பது இல்லாததால், முதலில் காட்டுமிராண்டியாய், மலை, குகை, மரங்களில் வசித்து வந்த மனிதன் இன்று பல துறைகளிலும் நாகரிகம் பெற்றவனாய், வசதி பெற்றவனாய் விளங்குகிறான். மனிதன் நமக்குத் தெரிய 100 ஆண்டுகளுக்கு முன் சிக்கி முக்கிக் கல் மூலமாக நெருப்பை உண்டாக்கிக் கொண்டிருந்தான். ஆனால், இன்றைக்கு நெருப்புக் குச்சி, எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் மூலமாகவெல்லாம் நெருப்பு உண்டாக்குகிறான். எப்படி இந்த மாறுதல், முற்போக்கு ஏற்பட்டது? மனிதன் தன்னுடைய அறிவைத் தாராளமாகச் செலுத்தி ஆராய்ந்ததன் காரணமாகத் தான், இப்போது நாம் எத்தனையோ அதிசய அற்புத விஞ்ஞான வசதிகளைக் காண்கிறோம். இந்தப்படி அற்புத அதிசயங்கள் கண்டு பிடிக்கப்பட்டது எல்லாம் நம் நாட்டில் அல்லாமல் மற்ற நாடுகளில்தான் இந்த அதிசயப் பொருள்கள் என்பவற்றில் நாம் கண்டுபிடித்தது என்பது ஒன்று கூட இல்லை. நாம் கண்டுபிடித்தது எல்லாம் மேலே ஏழு லோகம், கீழே ஏழு லோகம் என்று தான். ஏன் என்றால், மற்ற நாடுகளில் எல்லாம் அறிவுக்குச் சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், நம் நாட்டிலோ அறிவுக்கு ஒரு துறையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சுதந்திரம் இன்னொரு துறையில் அடக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஏதோ ஒரு அமைப்பு, அந்தப்படியான அமைப்பின் காரணம் தங்களுக்கு லாபம் என்று கருதுகிற சிலர், மனிதன் அறிவு வளர்ந்து விடுமேயானால், இந்த அமைப்பு ஒழிந்து போய், தங்கள் லாபகரமான வாழ்வு பறிபோய் விடும் என்கிற கருத்தில் இந்த அமைப்பு மாறாமல் இருக்கும்படியான தன்மையில் வைத்திருக்கிறார்கள். நமக்கும் இது அவர் சொன்னதாயிற்றே; இது கடவுள் சொன்னதாயிற்றே என்கிற பயத்தில் அந்தக் காரியத்தில் சிந்திக்கவே முடிவதில்லை. அதனால்தான், இந்த நாட்டில் ஒரு ஜாதி பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக உயர்ந்த ஜாதி, தென்னமரத்தளவு உயர்ந்த ஜாதி, இன்னொரு ஜாதி கீழ் ஜாதி; இந்தத் தன்மையில் இருந்து வருகிறது. எனவேதான், மற்ற துறையில் நம் அறிவைச் செலுத்துவது போலவே எல்லாத் துறைகளிலும் நம்முடைய அறிவைத் தாராளமாகச் செலுத்த வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு, நம்முடைய நாட்டிலே அறிவு இரட்டையாட்சி புரிகிறது. சாணியை சாப்பிட மறுக்கும் மனிதன், அதை சாமியாகக் கும்பிடுகிறான்; சாம்பல் மேலே பட்டால் கோபிக்கும் மனிதன் அதே சாம்பலை சாமியின் திருநீறு என்று பூஜிக்கிறான். இந்த இரட்டையாட்சி ஒழிய வேண்டும். எல்லாத் துறைகளிலும் நம்முடைய அறிவு தாராளமாகப் பிரயோகிக்கப்பட வேண்டும் என்று கூறி மாணவர்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறைகளை விளக்கியும் சொற்பொழிவு ஆற்றினார். (23.9.1953 அன்று ஈரோடு மகாஜன பள்ளியில்  தந்தை பெரியார் ஆற்றிய சொற்பொழிவு                                   - ‘விடுதலை’ - 11.9.1953செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

கவர் ஸ்டோரி : மனித தர்மத்திற்கு எதிரான மனுதர்மம் எரிக்கப்பட்டது ! எங்கெங்கும் எழுச்சி ! எதிரிகள் மிரட்சி !

-    மஞ்சை வசந்தன் இன்றைக்கு ஏன் மனுதர்மத்தைப்பற்றி நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் என்று கேட்கிறார்கள், அவர்களுக்காக மிக முக்கியமான செய்தியை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறோம். இந்திய அரசியல் சட்டம் நவம்பர் 26, 1949 ஆம் ஆண்டு உருவாக்கிக் கொடுக்கப்பட்டது. அதில் சில குறைகள் இருப்பினும், மதச் சார்பின்மை, சமத்துவம், சமூக, பொருளாதார, அரசியல் நீதி, சுதந்திரம், தனிமனித கண்ணிய காப்பு, (JUSTICE, LIBERTY, EQUALITY, FRATERNITY)  உள்ளன. ஆனால், மனுதர்மம் எப்படிப்பட்டது?    “பிராமணன் சாப்பிட்ட மிச்சம், பழைய துணிகள், ஒதுக்கித் தள்ளும் தானியங்கள், பாத்திரங்கள் இவையே சூத்திரனுக்குரிய கூலி”   (மனு _ 125, அத் _ 10) “ஆரியர் அல்லாத முரட்டு மனிதர்கள் கறைப்பட்ட கருப்பையில் பிறந்தவர்கள்” (மனு 58, அத் _ 10) “பெண்களுக்கு சுயவாழ்வு இல்லை. அவர்கள் பிள்ளைப் பருவத்தில் பெற்றோரையும், அடுத்து கணவனையும், பின் பிள்ளைகளையும் சார்ந்தே வாழவேண்டும்.’’ (மனு 148, அத் _ 5) “கணவன் தீயகுணம், செயல் உள்ளவனாக விருந்தாலும், பல பெண்களோடு உறவு கொள்பவனாக இருந்தாலும் பெண்ணானவள் அவனை தெய்வமாக எண்ணிப் பூசிக்க வேண்டும். (தொழவேண்டும்)’’ (மனு 5 : 154) “கொலைத் தொழில்புரிந்த மற்ற ஜாதிக்காரர்களைத் தூக்கில் போடவேண்டும். பிராமணன் கொலை செய்தால் அவன் தலையின் மயிரை அகற்றினால் அதுவே தண்டனையாகும்.’’ “பிராமணன் சூத்திரனிடத்தில் ஏதாவது பொருள் இருந்தால் அதைப் பிராமணன் எடுத்துக் கொள்ளலாம். ஏனெனில் சூத்திரன் பிராமணனுக்கு அடிமையானதால் சூத்திரனுக்கென்று பொருள்கூட உரிமையில்லை’’ (மனு எட்டாவது அத்தியாயம், சுலோகம் 417) “கூலி கொடுத்தோ அல்லது கூலி கொடுக்காமாலோ சூத்திரனை பிராமணன் வேலை வாங்கலாம். ஏனென்றால், பிராமணனுக்குப் பணிவிடை செய்யும் பொருட்டே சூத்திரன் பிரம்மாவால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறான்.’’ (மனு எட்டாவது அத்தியாயம், சுலோகம் 413) இப்படிப்பட்ட மனுதர்மம்தான் அரசியல் சட்டம் ஆகவேண்டும் என்று ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தப்பித் தவறி மீண்டும் மோடி வித்தைகள் செய்து மத்தியில் ஆட்சிக்கு வந்தால், அம்பேத்கர் எழுதிய அரசியல் சட்டத்திற்குப் பதில், மனுதர்மம்தான் அரசியல் சட்டமாகும்... அப்படி மனுதர்மம் வந்தால், மேற்கண்ட அவல நிலைதான் வரும்! இம்முயற்சி, இந்த ஆபத்து உடனே தவிர்க்கப்படவேண்டும்! மனுதர்மம் எரிக்கப்பட வேண்டும்! அதனால் இப்போராட்டம். மனுதர்மம் எரிப்பு போராட்டத்தில் கழகத்தினர் தமிழர் தலைவர் அழைப்பு மனுதர்ம எரிப்புப்போராட்டம் அரசியல் ஆதாயத்துக்கான போராட்டமல்ல. சமூகத்தில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்ற உரிமைப் போராட்டம் என்பதை நிரூபிக்கின்ற வகையில், கருப்பு மெழுகுவர்த்திகளாம் கழகத் தோழர்கள் எழுச்சியுடன் பங்கேற்றார்கள். மனுதர்மத்தை கழகம் கொளுத்திச் சாம்பலாக்குவது முதல் முறையல்ல. மக்களின் தன்மான உணர்வு பொங்க, ஆரிய, சனாதனத்தின் ஆதிக்கத்தை வேரோடும், வேரடி மண்ணோடும் கிள்ளி எறிந்திட வேண்டும் என்றால், வருணாசிரமதர்மத்துக்கு அடிப்படையான மனுதர்மம் எரித்து சாம்பலாக்கப்பட வேண்டும் என்று களம் கண்டனர் தோழர்கள். தமிழர்தம் மான மீட்பு இயக்கத்தின் தலைவர் வன்முறையை தூண்டவில்லை. சுயமரியாதை உணர்வைத் தட்டி எழுப்பியுள்ளார். அறவழியில் போராட்டத்துக்கான அழைப்பை விடுத்தார். கழகத் தலைவரின் ஆணையின்படி, இராணுவத்தையும் தாண்டிய கட்டுப்பாடு காக்கின்ற கழகத் தோழர்கள் பெருவிருப்புடன் சிறையேகப் புறப்பட்டனர். வில்லிலிருந்து புறப்பட்ட கணைகளாக, சீறிப்பாயும் புலியென வீறு கொண்டு புறப்பட்டது இருபால் கருஞ்சட்டைப் பட்டாளம். தமிழகம் முழுவதுமிருந்து வருணாசிரம மனுதர்மம் சாம்பலான செய்தி குவிந்து கொண்டிருந்தது. ஆரிய சனாதனம் ஆட்டம் கண்டது. கழகத் தோழர்களால் சிறைச்சாலைகள் நிரப்பப்பட்டு வந்தது. கழகத் தலைவரின் கட்டளைக்கிணங்க, தன்னல மறுப்புடன் கருப்பு மெழுகுவர்த்திகள் களத்தில் அணி வகுத்தார்கள். மனுதர்மம் எரிப்பு ஆரிய ஆதிக்கத்தைத் தகர்த்து, சமத்துவம் மற்றும் பெண்ணுரிமை மீட்புக்கான போராட்டம் வெடித்துக் கிளம்பியது. ஊரெங்கும் இதே பேச்சு. ஆரிய வலையில் சிக்குண்டவர்களுக்கும் சேர்த்து பகுத்தறிவு வெளிச்சம் பாய்ச்சப்பட்டுள்ளது. ஆரிய, ஆர்.எஸ்.எஸ். கூட்டம் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் ஓடி ஒளிந்துகொண்டது. மனு தர்மமா? அது என்ன? என்று கேட்பவர்களுக்கும் கழகத்தின் போராட்டத்தால்  அனலென சுயமரியாதை உணர்வுத் தீயாகப் பற்றிக்கொண்டது. தமிழர் தலைவர் எரியூட்ட தகதகவென எரிந்த மனுதர்மம்! சென்னை வேப்பேரி பெரியார்  திடலில் அமைந்துள்ள 21 அடி உயர தந்தை பெரியார் சிலை அருகிலிருந்து திராவிடர் கழகத் தலைவர் தமிழர் தலைவர் ஆசிரியர் கி.வீரமணி அவர்களின் தலைமையில் கழகத் தோழர்கள் மனுதர்மத்தை எதிர்த்து முழக்கமிட்டபடி ஊர்வலமாக சென்றனர். ஈ.வெ.கி.சம்பத் சாலை வழியே பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சாலையை அடைந்து அன்னை மணியம்மையார் சிலை அருகில் தோழர்கள் குவிந்தனர். கழகத் துணைத் தலைவர் கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன், கழகப் பொதுச்செயலாளர் வீ.அன்புராஜ், பொருளாளர் வீ.குமரேசன், துணைப் பொதுச் செயலாளர் ச.இ.இன்பக்கனி, அமைப்புச் செயலாளர் வி.பன்னீர்செல்வம், திராவிடர் இயக்க ஆய்வு மய்யத்தின் செயலாளர் பேராசிரியர் ந.க.மங்களமுருகேசன், தலைமைக்கழக சொற்பொழிவாளர் பெரியார் செல்வன் உள்பட பலர் கலந்துகொண்டனர். மனுதர்ம நூலில் கூறப்பட்டுள்ள  பெண்களை இழிவுபடுத்துகின்ற பகுதிகளையும்,  வருணாசிரம ஜாதி இழிவுகளைக் கொண்டுள்ள பகுதிகளையும் சுட்டிக்காட்டி, மனுதர்ம நூல் எரிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும், போராட்ட நோக்கங்கள் குறித்தும் எடுத்துரைத்தார். அதன்பின்னர் கழகத் தலைவர் மனுதர்ம நூலை எரித்தார். கழகத் தோழர்கள் எழுச்சி முழக்கங்களுடன் மனுதர்மத்தை தீயிட்டுக் கொளுத்தினார்கள். சென்னை மண்டல கழக மாவட்டங்களாகிய தென்சென்னை, வடசென்னை, தாம்பரம், சோழிங்கநல்லூர், திருவொற்றியூர், ஆவடி, கும்மிடிப்பூண்டி மாவட்டங்களிலிருந்து போராட்டத்தில் ஏராளமானவர்கள் கலந்து கொண்டனர். தமிழர் தலைவர் விளக்கம் உலகில் எங்கும் இல்லாத கொடுமையான ஜாதிய அமைப்பு, வருணாசிரம தர்மத்தைக் காப்பாற்றுகின்ற இந்து மதம், அதனுடைய மிக முக்கியமாக சாஸ்திரமாக இருக்கக்கூடிய மனுதர்மம்தான் ஜாதியைப் பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கின்றது. மனுதர்ம அடிப்படையில்தான், இந்து லா சட்டங்கள் இருக்கின்றன. அந்த மனுதர்மத்தைப் பொருத்தவரையில், உயர்ந்த ஜாதி _ தாழ்ந்த ஜாதி, தொடக்கூடிய ஜாதி _ தொடக்கூடாத ஜாதி, பார்க்கக்கூடாத ஜாதி _ பார்க்கக்கூடிய ஜாதி என்று பிரித்திருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், பெண்களை மிகக் கேவலமாக சித்தரித்து, பிறவியில் ஆண்கள் எஜமானர்கள்; பெண்கள் அடிமைகள்; எந்தக் காலத்திலும் பெண்கள் சுதந்திரமாக இருக்கத் தகுதியற்றவர்கள்; கல்வி அறிவு பெறக் கூடாதவர்கள் என்பதை வலியுறுத்துவதோடு, சூத்திரர்கள் என்று மிக பெரும்பாலான உழைக்கின்ற மக்களை, காலங்காலமாக, பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளாக ஆக்கி வைத்துள்ளது மனுதர்மமே! அதனுடைய அடிப்படையில்தான் சட்டம் கொண்டு வரவேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். மனுதர்மத்தைத்தான் அரசியல் சட்டமாகக் கொண்டு வர முயற்சி! ‘‘நாளைக்கு மீண்டும் பெரும்பான்மையோடு மத்தியில் மோடி அரசு _ பா.ஜ.க. அரசு _- ஆர்.எஸ்.எஸ். அரசு ஆட்சிக்கு வருமேயானால், அவர்கள் ஏற்கெனவே சொன்னபடி, அரசியல் சட்டத்தை எடுத்துவிட்டு, மதச்சார்பின்மை, ஜனநாயகம், சோசலிசம் ஆகியவற்றை சொல்லுகின்ற இன்றைய அரசியல் சட்டத்தைத் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, இந்த மனுதர்மத்தைத்தான் அரசியல் சட்டமாக்குவார்கள்! இது பற்றி தீர்மானம் போட்டிருக்கிறார்கள்; ஏற்கெனவே எழுதி வைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களின் குருநாதர் கோல்வால்கரும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறார். எனவேதான், இந்த ஆபத்தை உணர்த்து வதற்காக, மனு அநீதி, மனுதர்மம் மனித தர்மத்திற்கு விரோதமானது என்பதை எடுத்துக் காட்டுவதற்காகத்தான் தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்த மனுதர்ம எரிப்பு நடைபெறுகிறது’’ என்று விளக்கினார். இந்த மனுதர்ம எதிர்ப்புப் போராட்டம் மதவாத ஆட்சிக்கு ஓர் எச்சரிக்கை. ஒடுக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுச்சித் தூண்டல் மட்டுமே! பா.ஜ.க. அரசு மனுதர்மத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் முயற்சியைக் கைவிடவில்லையென்றால், இது நாடு தழுவிய அளவில் மாபெரும் மக்கள் எழுச்சியாக, போராட்டமாக மாறும் என்பது உறுதி!செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

‘சுயமரியாதைச் சுடரொளி’

ஊ.பு.அ.சவுந்தரபாண்டியனார் நினைவு நாள்: 22.2.1953 இன்று தமிழகத்தில் நீதிக்கட்சி தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு என்ன செய்தது என்று நாக்கில் நரம்பின்றிப் பேசும் அறிவுஜீவிகளுக்கு சவுந்தரபாண்டியனார் கொண்டு வந்த தீர்மானமே பதில் கூறும். நீதிக்கட்சி, சுயமரியாதை இயக்கத்தின் வழிவந்தவர். 12 ஆண்டுகள் சென்னை சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்தபோது, “தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் பொதுச்சாலைகள் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துவதற்குத் தடை செய்வோரைத் தண்டிக்க வேண்டும் (4.8.1921) என்ற தீர்மானத்தை சட்டமன்றத்தில் நிறைவேற்றச் செய்தார்.’’ இன்றைய சுயமரியாதை ஸ்தாபனத்திற்கு அசைக்கமுடியாத ‘அஸ்திவாரம்’ என்று தந்தை பெரியாரால் பாராட்டப்பட்டவர்.செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

தலையங்கம் : தேர்தல் ஆதாயத்திற்காக மதக் கலவரத்தைத் தூண்டுவதா?

1992 இல் பாபர் மசூதி இடிக்கப்பட்டது; உச்சநீதிமன்றத்தில் அந்நாளைய பா.ஜ.க. முதலமைச்சர் (உ.பி.) கல்யாண்சிங் துரோகமும், இராணுவம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தாலும்கூட, அவர்களை செயல்படாமல் செய்த அப்போதைய பிரதமர் நரசிம்மராவின் மறைமுக ஒத்துழைப்புமே இதற்குக் காரணம். மண்டல் பரிந்துரை அமலாக்கத்தினை  எதிர்க்கும் ஆயுதமே! மண்டல் கமிஷன் பரிந்துரைகளில் ஒன்றான 27 சதவிகித வேலை வாய்ப்பினை மத்திய அரசு நிறுவனங்களில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு அளித்த சமூகநீதிக் காவலர் வி.பி.சிங் அரசின் ஆட்சியைக் கவிழ்த்ததோடு, ‘‘கமண்டலை’’ - மண்டலுக்கு எதிரான ஆயுதமாக - ஆர்.எஸ்.எஸ். பரிவார் அமைப்புகள் பயன்படுத்தின. பாபர் மசூதி இடித்ததின் விளைவுதான் உலகில் பயங்கரவாதம் பற்பல நாடுகளிலும் மற்ற மதங்களிலும் பயங்கரவாதிகளான பின்லேடன் போன்றவைகளைத் தோற்றுவிக்க அமைந்த காரணங்களாகும்! விதை இங்கே போடப்பட்டது; வன்முறை பயங்கரவாதம் உலக மயமானது - அமெரிக்க ‘‘இரட்டை கோபுர’’ இடிப்புக்குப் பின்! தந்தை பெரியார் பிறந்த தமிழ் மண்ணே அமைதி காத்தது! பாபர் மசூதி இடிப்பினால் ஆயிரக்கணக்கான உயிர்கள் கொல்லப்பட்டு, இந்தியாவில் பெரியார் மண்ணான தமிழ்நாடு மட்டும்தான் மதக்கலவரம் வெடிக்காத அமைதிப் பூங்காவாகவே திகழ்ந்து வருகிறது! அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் மூன்று தரப்பினர் வழக்குத் தொடுத்தனர்.  பாபர் மசூதி இடிப்பு - மீண்டும் இராமன் கோவில் கட்டுதல்பற்றிய வழக்குகளில் தீர்ப்பு தரப்பட்டாலும், வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட மூன்று தரப்பினருமே அலகாபாத் தீர்ப்புகளை ஏற்காமல், அதிருப்தியுடன் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தனர். பிரச்சினைக்குரிய நிலத்தை கேட்பதன் பின்னணி என்ன? வழக்கு முடியும்வரை விவகாரத்திற்குட்பட்ட நிலப் பரப்பு, பக்கத்தில் 67.4 ஏக்கர் நிலம் முழுவதும் ‘‘தற்போது உள்ளபடியே’’  பராமரிக்கப்படவேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருந்தது உச்சநீதிமன்றம். பிரச்சினைக்கு உள்ளாகாத பகுதி வரையிலான நிலத்தை உண்மையான நிலச் சொந்தக்காரர்களுக்குத் திருப்பிக் கொடுக்கவேண்டும் என்ற கோரிக்கையை இப்போது மத்திய அரசே உச்சநீதிமன்றத்தில் மனு போட்டு வாதாடுகிறது. இதில் உள்ள சூட்சமம், சூது, சூழ்ச்சி புரிகிறதா? உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகளையே புறந்தள்ளி, திடுதிப்பென்று (முன்பு ராம் லாலா) என்று ஒரு சிறு பொம்மை சிலையை பூட்டை உடைத்து உள்ளே வைத்து வழிபாடு நடத்தி, சட்டம் ஒழுங்கைப் பராமரிக்க முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தினர். இதன் காரணமாக இராமன் கோவில் கட்டும் பிரச்சினையைச் சிக்கலாகியது. 42 ஏக்கர் பூமி நிலத்தில் இராமன் கோவில் கட்டத் திட்டமிட்டு, கிளர்ச்சி நடத்தி, பண வசூல் செய்யப்பட்டது. (அதில் மோசடி நடந்துள்ளதாக முன்பு குற்றச்சாட்டுகளும் எழுந்ததுண்டு) இப்போது அந்த நிலத்தைத் தங்களிடம் (ராமஜென்ம பூமி நிவாசிடம்) ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறது மோடி அரசு; அதற்கு ஆதரவு தரும் வகையில், உச்சநீதிமன்றத்தில் ராமஜென்ம பூமி நிவாசுக்குத் திருப்பித் தரும்படி உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதாடுகிறது! இதன் உள்நோக்கம் என்ன? அந்த நிலத்தைப் பெற்று அங்கேயே இராமன் கோவில் கட்டுமானத்தை - அவசர அவசரமாக நடத்திட திட்டம்! முன்பு இரவோடு இரவாக ராம்லாலா சிலை வைப்பு, பாபர் மசூதி இடிப்பு நடத்தியதுபோலவே, நடத்திட மறைமுகமாக ஆழமான ஒரு திட்டத்தை திரைமறைவில் உருவாக்கி வைத்துள்ளனர். பிப்ரவரி 21 இல் அடிக்கல் நாட்ட திட்டம்! இந்த 42 ஏக்கர் பூமி - முன்பு கல்யாண் சிங் அரசிடமிருந்து (பா.ஜ.க.) குத்தகைக்கு பெறப்பட்டதாகும். அந்தக் குத்தகையை மறுபரிசீலனை செய்வதற்கான வழக்கு ஒன்றும் நிலுவையில் உள்ளது என்பதும் நினைவூட்டப்படவேண்டிய செய்தி! இதைப்பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாமல், உச்சநீதிமன்ற மேல்முறையீட்டு வழக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும் முன்பே, அதை சிறிதும் மதிக்காமல், தாங்களே இராமன் கோவில் கட்டுவோம் என்று பழைய அலகாபாத்தில் (இப்போது பிரயாக்ராஜ்) கும்பமேளாவில் சாமியார்கள் கூடி முக்கிய முடிவெடுத்துள்ளனர். மதுரா பீடாதிபதி சொரூபானந்தா சரசுவதி (சங்கராச்சாரி) வரும் 21 ஆம் தேதி அடிக்கல் நாட்டிட, ஒரு முன்னோட்ட முயற்சிகளை மேற்கொள்ள உள்ளனர். மதக் கலவரம் செய்து ஆட்சியைப் பிடிக்கும் சூழ்ச்சி! இதனால், மதக்கலவரம் வெடிக்கும் பேரபாயம் உள்ளது; கலவரம் வெடித்தால், 2019 தேர்தலில் இராமன் கோவில் பிரச்சினையை வைத்தே தாங்கள் இந்து வாக்கு வங்கியை உருவாக்கி, மீண்டும் வெற்றி பெறலாம்; மற்ற அனைத்துத் துறைகளிலும் தோல்வியுற்ற மோடி அரசு - இதை வைத்து வெற்றி பெறத் தீட்டப்பட்டுள்ள திட்டம்தான் இந்த இராமன் கோவில் கட்டும் அவசரத் திட்டம்! இது உச்சநீதிமன்றத்தையே மதிக்காத அலட்சியப்படுத்தும் செயல் - அரசியல் சட்ட விரோத நடவடிக்கையே! பாசிச பா.ஜ.க.வை வீழ்த்த வாக்காளர்கள் உறுதிகொள்க! இதை ஒருபோதும் அனுமதிக்கக்கூடாது. மோடி அரசும், அமைச்சர்களும்  அப்பட்டமாக உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பை மதிக்காது மிதிப்பதுபோல நடந்துகொள்கின்றனர்! சபரிமலைக் கோவிலில் அனைத்து வயது பெண்களும் வழிபட உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததை செயல்படுத்தும் கேரள அரசினை, பிரதமர் மோடியே கண்டித்துப் பேசுகிறார் - வேலியே பயிரை மேய்வதுபோல! இதையெல்லாம் வாக்காளர்களும், ஜனநாய சக்திகளும் புரிந்து, ஓரணியில் திரண்டு இந்த பாசிச, எதேச்சதிகாரப் போக்குக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முன்வரவேண்டியது அவசரம், அவசியம்!                                                                   கி.வீரமணி, ஆசிரியர்.செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

கவர் ஸ்டோரி: சமூக நீதிக்களத்தில் சரித்திரம் படைத்த டில்லி சமூகநீதிக் கருத்தரங்கம்

டில்லியில் 5.2.2019 அன்று இடஒதுக்கீடு வழிமுறை _ முன்னுள்ள அறை கூவல்கள்’’ (Reservation Policy - Challenges Ahead)    எனும் தலைப்பிலான சமூக நீதிக் கருத்தரங்கினை சமூகநீதிக்கான வழக்குரைஞர்கள் மன்றம் (Lawyer’s Forum for Social Justice) ஏற்பாடு செய்திருந்தது. டில்லி நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்கு எதிரில் அமைந்துள்ள அரசமைப்புச் சட்ட மன்றத்தில், துணை சபாநாயகர் அரங்கில் மாலை 5.30 மணிக்குத் தொடங்கி சமூகநீதிக் கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது. கருத்தரங்க நிகழ்விற்கு சமூகநீதிக்கான வழக்குரைஞர்கள் மன்றத்தின் நிர்வாக அறக்கட்டளையாளரும், உச்சநீதிமன்ற முதுநிலை வழக்குரைஞருமான சுப்பாராவ் தலைமை வகித்தார். நாடாளுமன்ற திராவிட முன்னேற்றக் கழக உறுப்பினர்கள் ஆர்.எஸ்.பாரதி, டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் து.ராஜா மற்றும் ராஷ்ட்ரிய ஜனதா தள உறுப்பினர் ஜெயபிரகாஷ் நாராயண் யாதவ் ஆகியோர் கருத்தரங்கில் பங்கேற்று கருத்துரை வழங்கினர். நிறைவாக திராவிடர் கழகத் தலைவர் தமிழர் தலைவர் சமூகநீதிக்கான அறைகூவல்கள் பற்றியும், எதிர்கொள்ளும் வழிமுறைகள் பற்றியும், ஆழமான கருத்துச் செறிவுடன் கூடிய உரையினை ஆற்றினார். தலைமை தாங்கிய முதுநிலை வழக்குரைஞர் சுப்பாராவ் உச்சநீதிமன்றத்தில் உயர்ஜாதி நீதிபதிகள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான சமூகநீதி வழங்குவதில் காட்டி வரும் மெத்தனப் போக்கு, அக்கறை அற்ற தன்மை பற்றிய தனது நேரடி அனுபவங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நாடாளுமன்ற தி.மு.க. உறுப்பினர் ஆர்.எஸ்.பாரதி தனது பேச்சில், சமூக நீதித் தத்துவத்திற்கு தந்தை பெரியார், அறிஞர் அண்ணா, கல்வி வள்ளல் காமராசர் ஆற்றிய பங்களிப்பின் சிறப்புப்பற்றி  குறிப்பிட்டார். அரசியலமைப்புச் சட்ட முதல் திருத்தத்தின் மூலம் நாடு முழுவதும் இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்திட தந்தை பெரியார் காரணமாக அமைந்தார். இன்று ‘பொருளாதார அடிப்படையில்’ அரசியலமைப்புச் சட்ட அடிப்படை கட்டமைப்புக்குப் புறம்பாக உயர்ஜாதியினரில் ஏழைகளுக்கு (?) 10 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு கொண்டு வந்த சட்டத்தினை, ஆணையினை எதிர்த்து தி.மு.க சார்பில் முதன்முதலாக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது எனவும் குறிப்பிட்டுப் பேசினார்.   து.ராஜா எம்.பி., (சி.பி.அய்.) நாடாளுமன்ற இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர் து.ராஜா பேசும்பொழுது, இடஒதுக்கீடு என்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கான உரிமை, கோரிப் பெறவேண்டியதில்லை என எழுச்சியுடன் குறிப்பிட்டார். நாடாளுமன்ற திமுக உறுப்பினர் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன் உரையாற்றும் பொழுது பொருளாதார ரீதியில் இடஒதுக்கீடு அரசமைப்புச் சட்டத்திற்குப் புறம்பானது என்றார். மேலும் ஆண்டு வருமான வரம்பு ரூபாய் 8 லட்சம் என்பது பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு பெற பாதகமாகவும், உயர்ஜாதியினருக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்க சாதகமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆதிக்கவாதிகளின் சூழ்ச்சியான அணுகு முறைப்பற்றிக் கூறினார். விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற சிந்தனையாளர்கள் தமிழர் தலைவர் தமது நிறைவுரையில் குறிப்பிட்டதாவது: ‘‘பிற்படுத்தப்பட்டோர் இடஒதுக்கீடு உரிமைக்குப் 10 ஆண்டு காலத்திற்கும் மேலாகப் போராடி பெற வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இன்று உயர்ஜாதியினர் இடஒதுக்கீட்டிற்கு வலுவில்லாத சட்டத்திருத்தத்தினை ஒரு வாரக் காலத்தில் நடைமுறைப்படுத்தியது எப்படி? அடக்குமுறை, ஆதிக்கம் நிறைந்த அரசியல் ஆட்சியாளரான மோடியின் ஒரு தலைப்பட்சமான அணுகுமுறையினையே இது வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இடஒதுக்கீட்டைத் தொடங்கியது இன்றைய காலத்தில் அல்ல; பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே வர்ண அடிப்படையில், ஜாதி அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை கொண்டு வந்தது மனு _ மனுஸ்மிருதி. அந்தப் பாகுபாட்டைக் களைந்திட இன்று கோரப்படுவது நேர்மறை இடஒதுக்கீடு _ சரி செய்ய இட ஒதுக்கீடு தொடங்கியது. பாகுபாட்டைத் தொடங்கிய ஆதிக்க மனநிலை இன்றும் ஆட்சியாளரிடம் தொடர்கிறது என்பதற்கு அடையாளம்தான்  103 ஆம் அரசமைப்புச் சட்ட திருத்தமாகும் (2019). பொருளாதார அடிப்படையில் இடஒதுக்கீட்டை உயர்ஜாதியினருக்குக் கொண்டு வரும் இந்த சட்டத்தை நீதிமன்றத்திலும் சந்திப்போம்; வீதிமன்றத்திலும் ஒடுக்கப்பட்டோரை ஒருங்கிணைத்துப் போராடுவோம்’’ என்று ஆசிரியர் அவர்கள் தமது நிறைவுரையை முடித்தார். கருத்தரங்க நிகழ்ச்சியினை கோ.கருணாநிதி (பொதுச் செயலாளர், அகில இந்திய பிற்படுத்தப்பட்டோர் கூட்டமைப்பு) ஒருங்கிணைத்துத் தொகுத்தளித்தார். நிறைவாக திராவிடர் கழகப் பொருளாளர் வீ.குமரேசன் நன்றி கூறினார். பல தரப்பட்டவர்களும், பெருந்திரளாகக் கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்திருந்தனர். இந்த நிகழ்வின் விருதாளர் பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்கள். பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களின் பங்களிப்பு இல்லையெனில், மண்டல் பரிந்துரைகள் நடைமுறையாக்கம் காணுவது அதிகார நிலையிலேயே தடைபட்டு தாமதமாகி இருக்கும். மண்டல் பரிந்துரைகள் வெளிச்சம் காண உதவியாக  இருந்தார் 2018 ஆம் ஆண்டு சமூக நீதிக்கான கி.வீரமணி விருது ஓய்வு பெற்ற அய்.ஏ.எஸ் அதிகாரி பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. பெரியார் பன்னாட்டமைப்பின் இயக்குனர் டாக்டர் சோம. இளங்கோவன் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்வில் வழங்கினார். சமுக நீதிக்கான கி.வீரமணி விருது புதுடில்லியில் அரசமைப்புச் சட்ட மன்றத்தில்  (Constitution Club) உள்ள துணை சபாநாயகர்  (Deputy Speaker) அரங்கில் 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான “சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருது’’ வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. அமெரிக்காவில் தலைமையிடத்தைக் கொண்டு செயல்பட்டுவரும் பெரியார் பன்னாட்டு மய்யம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் “சமூகநீதிக்காகப் பாடுபட்ட சான்றோர், போராளிகள், தலைவர்களுக்கு சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருதினை வழங்கி வருகிறது. 1996ஆம் ஆண்டு விருது வழங்குவது தொடங்கப்பட்டு, இதுவரை 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான விருதுவரை மொத்தம் 10 பெருமக்களுக்கு சமூகநீதி விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது. நாடு, மொழி, இனம் பாகுபாடு எதுவும் இன்றி, இந்தியாவில், தமிழ்நாடு, கருநாடகா, ஆந்திரப் பிரதேசம், ஒடிசா, மகாராட்டிரா, உத்தரப்பிரதேசம், பீகார் மாநிலங்களைச் சார்ந்த தலைவர்களுக்கும், சிங்கப்பூர், மியான்மா, குவைத், இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த சமூகநீதிக்குப் பங்காற்றிய பெருமக்களுக்கும் இதுவரை விருது வழங்கப் பட்டுள்ளது. 2018ஆம் ஆண்டுக்கான விருது மத்திய அரசின் செயலாளர் அந்தஸ்தில் பணியாற்றி சமூகநீதி வழங்குவதற்கு அளப்பரிய பங்களித்த ஓய்வு பெற்ற அய்.ஏ.எஸ். அதிகாரி பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது. புதுடில்லியில் 5.2.2019 அன்று பிற்பகல் நடைபெற்ற சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சிக்கு, இந்த விருதினை 2009 ஆம் ஆண்டு வழங்கப் பெற்றவரும், கருநாடக மாநில பிற்படுத்தப்பட்டோர் ஆணையத்தின் மேனாள் தலைவரும், கருநாடக மாநில அரசின் மேனாள் அட்வகேட் ஜெனரல் பேராசிரியர் ரவிவர்ம குமார் தலைமை வகித்தார். விருதினை நிறுவிய பெரியார் பன்னாட்டு மய்யத்தின் இயக்குநர் டாக்டர் சோம.இளங்கோவன் சமூகநீதிக்கான வீரமணி விருது நிறுவப்பட்ட வரலாறு, விருது வழங்கப் படுவதன் நோக்கம்பற்றி எடுத்துக் கூறி, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான விருதினை பி.எஸ்.கிருஷ்ணனுக்கு வழங்கப்படுவதன் சிறப்புப்பற்றி உரையாற்றினார். விருது வழங்கல் ஓய்வு பெற்ற அய்.ஏ.எஸ்.  அதிகாரி பூபீந்தர்சிங் அவர்களுக்குத் தமிழர் தலைவர் பயனாடை அணிவித்தார். 2018ஆம் ஆண்டு சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருதினை’ (K.Veeramani Award for Social Justice) பணி நிறைவு பெற்ற, மத்திய அரசின் மேனாள் அய்.ஏ.எஸ். அதிகாரி பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களுக்குப் பெரியார் பன்னாட்டு மய்யத்தின் விருதுக் குழுவின் சார்பாக டாக்டர் சோம.இளங்கோவன் வழங்கினார். பெரியாரின் இயக்கம்தான் மண்டல் குழு பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட நாடு தழுவிய அளவில் 42 போராட்டங்களையும், 16 மாநாடுகளையும் நடத்தியது.  1990ஆம் ஆண்டில் வி.பி.சிங் பிரதமரானபொழுதுதான் மத்திய அரசுப் பணிகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 27 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு நடைமுறைக்கு வர அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. விருது மடலினையும், விருதுத் தொகையான ரூ.1 லட்சத்திற்கான வங்கி வரைவோலையும் வழங்கப்பட்டது. விருது வழங்கப்பட்டபொழுது பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களின் வாழ்விணையர் இருவருக்கும் சேர்த்து சிறப்பு செய்யப்பட்டது. அவர்களது மகளும் உடன் இருந்தார். விருது வழங்கப்பட்ட பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களுக்குத் தமிழர் தலைவர் சால்வை அணிவித்துப் பாராட்டுத் தெரிவித்தார். விருது வழங்கும் நிகழ்வின் சிறப்புரையினை மத்திய அரசின் மேனாள் செயலாளரும், ஓய்வு பெற்ற அய்.ஏ.எஸ். அதிகாரியுமான டாக்டர் பூபீந்தர்சிங் வழங்கினார். தமிழர் தலைவரின் பாராட்டுரை நிறைவாக விருது பெற்ற பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்கள் சமூகநீதிக்காக ஆற்றிய பணிபற்றி எடுத்துக்கூறி, பாராட்டித் தமிழர் தலைவர் உரையாற்றினார். அவர் தமது பாராட்டுரையில் குறிப்பிட்டதாவது: சமூகநீதிக்கான விருதினை பெரியார் பன்னாட்டு மய்யம், என்னுடைய பெயரில் நிறுவிய நேரத்தில், நான் எனது பெயரில் விருது அமையப் பெறுவது வேண்டாம்; சமூகநீதிக்காக களம் அமைத்து 95 ஆண்டுகாலம் போராடிய தந்தை பெரியாரது பெயரில்தான் விருது அமையப் பெறவேண்டும் என அழுத்தமாக எடுத்துக் கூறினேன். தந்தை பெரியார் போற்றி காத்து வந்த சமூகநீதிச் சுடரை, அவர்தம் கொள்கையினை, அவரது காலத்திற்குப் பின் யார் எடுத்துச் செல்லுகிறார்கள் என்பதை உலகினர் அறிந்து கொள்வதன் பேரில் ஓர் அடையாளமாக எனது பெயரில் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பன்னாட்டு அமைப்பின் பொறுப்பாளர்களான டாக்டர் சோம.இளங்கோவன் மற்றும் டாக்டர் இலக்குவன்தமிழ் ஆகியோர் கூறினர். விருது பெயரில் தந்தை பெரியாரும், அவர் ஏற்றிப் பாதுகாத்திட்ட சமூகநீதிக் கொள்கையும் உள்ளடக்கம் என விளக்கமளித்தனர். சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருது வழங்கும் விழாவில் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள், ஓய்வு பெற்ற அய்.ஏ.எஸ். அதிகாரிகள், மத்திய அரசு அதிகாரிகள், உச்சநீதிமன்ற மூத்த வழக்குரைஞர்கள்,  பல்கலைக் கழகப் பேராசிரியர்கள் மற்றும் முக்கிய பிரமுகர்கள் பங்கேற்றனர் (டில்லி, 5.2.2019). 1978இல் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலனுக்கு ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளிக்கும் பணியினை மண்டல் அவர்களுக்கு மத்திய அரசு வழங்கியது. நாடெங்கும் பயணம் செய்து குழுவின் தலைவர் மண்டலும், குழுவின் உறுப்பினர்களும் பல்வேறு தரப்பினரையும் சந்தித்துக் கருத்தறிந்து, உண்மை நிலைபற்றி ஆய்வு செய்து 1980ஆம் ஆண்டில் அறிக்கையை அளித்தனர். அரசிடம் அளிக்கப்பட்ட மண்டல் குழுவின் அறிக்கை நாடாளுமன்றத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட அறிக்கையினைப் பிரசுரிக்க, பலவிதமான தடைகளை அதிகார வர்க்கத்தினர், அரசியல்வாதிகளில் உயர்ஜாதியினர் ஏற்படுத்தினர். பெரியாரின் இயக்கம்தான் மண்டல் குழு பரிந்துரைகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட நாடு தழுவிய அளவில் 42 போராட்டங்களையும், 16 மாநாடுகளையும் நடத்தியது.  1990ஆம் ஆண்டில் வி.பி.சிங் பிரதமரானபொழுதுதான் மத்திய அரசுப் பணிகளில் பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு 27 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடு நடைமுறைக்கு வர அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. அந்த சமயம் அதிகார நிலையில்  அரசின் செயலாளராக இருந்து நிலவி வந்த நடைமுறைக்கான தடைகளைக் களைந்து பரிந்துரைக்கு ஆதரவாக இருந்து சமூகநீதிக் கொள்கைபற்றிய புரிதலுடன், அவசியம் கருதி உறுதுணையாக இருந்தார்- இந்த நிகழ்வின் விருதாளர்  பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்கள். பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களின் பங்களிப்பு இல்லையெனில், மண்டல் பரிந்துரைகள் நடைமுறையாக்கம் காணுவது அதிகார நிலையிலேயே தடைபட்டு தாமதமாகி இருக்கும். மண்டல் பரிந்துரைகள் வெளிச்சம் காண உதவியாக  இருந்தார் _ பணி நிறைவு பெற்ற நிலையிலும் சமூகநீதிப் பணிகளில் அக்கறைகாட்டிப் பாடுபட்டு வருபவர் பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்கள். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களான பிற்படுத்தப்பட்டோர், தாழ்த்தப்பட்டோர், பழங்குடி வகுப்பினர் மேம்பாட்டுக்காக இன்றளவும் பாடுபட்டு வருகிறார். சமூகநீதிக்கான அறைகூவல்கள் எழும்பொழுதெல்லாம் உரிய வகையில் விளக்கமளித்து, தனது அதிகார வர்க்கப் பணியில் கிடைக்கப் பெற்ற அனுபவங்கள் வாயிலாக உண்மை நிலையினை உணர்த்தி வருகிறார். தற்பொழுது மத்திய மோடி அரசு கொண்டு வந்துள்ள உயர்ஜாதியினரில் ஏழை(?)களுக்கான 10 விழுக்காடு இட ஒதுக்கீடுபற்றிய கருத்தினையும் கூறி, இட ஒதுக்கீட்டுக் கோட்பாடு ஒடுக்கப்பட்டோருக்கான கோட்பாடு; உயர்ஜாதியினருக்கானது அல்ல என்று குரல் கொடுத்து வருகிறார். இப்படி ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்காகப் பாடுபட்டுவரும் பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் முற்பட்ட சமுதாயத்தில் பிறந்தவர். அப்படிப்பட்டவரின் ஓய்வு என்பது தனது அரசுப் பணிக்குத்தான், தான் குரல் கொடுத்துவரும் சமூகநீதிக் கொள்கைக்கு அல்ல என்பதாகும். உடலால் சற்று முதுநிலை அடைந்தாலும், உள்ளத்தால் இளைஞரைப் போல சமூகநீதிக்காகப் பணியாற்றிவரும் பி.எஸ்.கிருஷ்ணன் அவர்களைப் போற்றிப் பாராட்டுகிறோம். அவரது பணி தொடர்க என வாழ்த்துகிறோம். இவ்வாறு தமிழர் தலைவர் தமதுரையில் குறிப்பிட்டார். கலந்து கொண்டோர் சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருது வழங்கப்படும் விழா விற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் டி.கே.எஸ்.இளங்கோவன், து.ராஜா, அரிபிரசாத் மற்றும் சமூகநீதிக்கான வழக்குரைஞர் சங்கத்தின் நிர்வாக அறக்கட்டளையாளர் _ உயர்நீதிமன்ற முதுநிலை வழக்குரைஞர் சுப்பாராவ், வழக்குரைஞர் இந்திரா ஜெய்சிங், மத்திய அரசின் மேனாள் உயரதிகாரிகள், டில்லி மற்றும் ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழக மாணவர்கள், பேராசிரியப் பெருமக்கள், தமிழ்நாட்டிலிருந்து வருகை தந்த திராவிடர் கழக வழக்குரைஞர்கள், பொதுச்செயலாளர் வீ.அன்புராஜ், பொருளாளர் வீ.குமரேசன், மாணவர் கழக செயலாளர் பிரின்சு என்னாரெசு பெரியார் எனப் பலதரப்பட்டோரும் வருகை தந்திருந்தனர். வடமாநிலத்தில், டில்லி தலைநகரில் சமூகநீதிபற்றிய ஒரு விழிப்புணர்வு, இன்றைய பொருத்தப்பாடுபற்றிய விளக்கும் நிகழ்ச்சியாக சமூகநீதிக்கான கி.வீரமணி விருது வழங்கிடும் விழா நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியினை தொகுத்து வழங்கி சமூகநீதி விருதாளரும், செயல்பாட்டாளருமான கோ.கருணாநிதி நன்றி கூறி நிறைவு செய்தார்.செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள