Main menu
இம்மாத இதழில்..

ஆடு, பசு,எருது, குதிரை கறியையும், கஞ்சா பானத்தையும் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் விரும்பி உண்டனர்!

 அவர்களின் ரிக் வேதத்திலே ஆதாரங்கள்!

ராகுல சாங்கிருத்தியாயன்

 

‘ரிக்’ வேதகால ஆரியர்களுக்கு பசுக்கள், குதிரைகள், ஆடுகள், செம்மறியாடுகள் ஆகியவைதான் அவர்களுடைய பெருஞ் செல்வமாக இருந்தன. ஆகவே அவர்களிலே மாமிசம் உண்ணாதவர்களே எவரும் இல்லை எனலாம். பெரிய பெரிய ரிஷிகள், முனிவர்களுக்கு விருந்து படைக்க வேண்டுமென்றாலும் புலால் மிகவும், அவசியமான ஒன்றாகும். “புலால் இல்லாமல்’’ மதுயர்க்கமே (உணவே) இருக்க முடியாது என்று பிற்கால மதசூத்திரக்காரர்கள் (மத அனுஷ்டானங்களை அமைத்தவர்கள்) சொல்லியும் வைத்தார்கள். விருந்தாளி களுக்காகத் தயாரிக்கப்படும் உணவை ‘மதுயர்க்கம்’ என அழைத்தார்கள். வேதங்களுக்குப் பின்னர் பிராமண நூல்களின் காலத்திலும் (கி.மு.800) மாமிசம் ஆரியர்களின் முக்கிய உணவாகவே இருந்தது. புலாலைக் கொண்டு மந்திர-மாயங்களும் புழக்கத்தில் இருந்தன. “தன்மகன் புலவனாகவும், புகழ் பெற்றவனா-கவும், நல்ல பேச்சாளனாகவும், சபைகளிலே திறமையுள்ளவனாகவும், எல்லா வேதங்-களையும் படித்தவனாகவும், முழு ஆயுளைக் கொண்டவனாகவும் இருக்க வேண்டுமென விரும்பினால், தாயானவள் நெய்யுடன் கலந்த பொலி எருது அல்லது எருதுவின் மாமிசம் சேர்ந்த சாதம் சாப்பிட வேண்டும்’’ என்று ‘பிரகதாரண்யம்’ (6-_4_18) கூறுகிறது.

சற்றும் சந்தேகம் இருக்க வேண்டாமென் பதற்காக, ஆதி சங்கரரும் தன் விரிவுரையில் ‘மாமிசமும் வயது வந்த எருது அல்லது அதைவிட பசுவின் புலால் விஷயத்தில் இன்று எத்தனை அருவருப்பு இருப்பினும், பழங்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட அருவருப்பு இருந்ததில்லை. புத்தர் காலத்திலும் பசு மாமிசம் அதிகமாகவே சாப்பிட்டு வந்தார்கள். பவுத்தமத நூலான  ‘மஜ்ஜிம் நிகாய்’ (3_5-4) கூறுகிறது.

“திறமையாகப் பசுவைக் கொல்லும் ஒருவன் அல்லது அவனது சீடன் பசுவை வெட்டும் சிறந்த கத்தியைக் கொண்டு பசுவிற்குள்ளிருக்கும் மாமிசத்தையும், தோலையும் பாழாக்காமல் அதனை வெட்டுவதைப் போல... கொத்தி, வெட்டி, வெளிப்புறத்தோலை உரித்து, அந்தத் தோலிலேயே அந்தப் பசுவின் உடலை மூடி, ‘இந்தப் பசு முன்னைப் போலவே தோலுடன் இருக்கிறது’ என்று சொல்வதைப்போல...’’

பசுவை வெட்டுபவன் பசுவின் இறைச்சியை வெட்டி, நாற்சந்தியிலே கூறுபோட்டு விற்பது பற்றிய குறிப்பும் இருக்கிறது. பசுவை வெட்டும் இடத்தைக் ‘கொலைக்களம்’ என்று சொன்னார்கள். அங்கே எலும்புத் துண்டு-களுக்காக நாய்கள் காத்திருக்கும் என்று மஜ்ஜிம் நிகாயே (2-_1_4) கூறுகிறது.

“வீட்டுச் சொந்தக்காரனின் பலவீனமான, பசிகொண்ட நாய் கொலைக்களமருகே நிற்பதைப்போல் நின்று கொண்டிருக்கிறாய்! திறமையுள்ள பசு வெட்டுபவன் அல்லது அவனது உதவியாளன் அந்நாய்க்கு ரத்தத்தில் தோய்ந்த வெறும் எலும்புத் துண்டை வீசியெறிகிறான். வீட்டு எஜமானனே, அந்த நாய் அந்த வெறும் எலும்புத் துண்டைத் தின்று தன் பசிப் பிணியைத் தீர்த்துக்கொள்ள இயலுமா?’’

பசுவை வெட்டும் கத்தியை ‘கோபிகர்த்தன்’ என்று குறிப்பிட்டார்கள். (‘மஜ்ஜிம் நிகாய்’ (2_4_5) ‘ரிக்வேத’த்திலும் (10_79_6) ரிஷி, “கத்தி பசுவைத் துண்டு துண்டுகளாக வெட்டுவதைப்போல...’’ என்கிறார். உண்மையில் ஆரியர்கள் வந்ததிலிருந்து கிருஸ்து நூற்றாண்டின் துவக்கம் வரை இவ்விறைச்சி உணவு பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டது என்பதில் அய்யமில்லை. ஆனால், ஆரியர்களுக்கு மிகப் பிடித்தமான இறைச்சி கொழுத்த செம்மறியாடும், ஆடும்தான்! “கொழுத்த ஆட்டை வீரர்கள் சமைத்தனர்’’ என்று ‘ரிக் வேதம்’ (10_27_27) சொல்கிறது.

அந்தக் காலத்தில் குதிரை மாமிசமும் சாப்பிட்டு வந்தார்கள். குதிரையின் சமைத்த மணங்கமழும் இறைச்சியை ஆரியர் மிகவும் விருப்பமுடன் சாப்பிட்டார்கள். “குதிரையின் மாமிசத்தை நன்கு சமைப்பதைப் பார்த்தவர்-களும், அதன் மணத்தைப் புகழ்ந்தவர்களும், அதனைச் சாப்பிட்ட வர்களும்...’’ என்று தீர்க்கதமா என்னும் ரிஷி (1_162-_12) கூறுகிறார்.

பலவிதமான பசு ரசமும் (பசுக் குழம்பும்) அவர்களுடைய முக்கிய உணவாக இருந்தது. நெய் முக்கியமானதென்றாலும் ‘புரோடாஷ்’ என்பது அவர்களுக்கும், அவர்களுடைய தேவர்களுக்கும் பிரியமான உணவுப் பொருளாகும். அது பாலும், ஏதாவதொரு தானியமும் சேர்த்துச் சமைத்ததாக இருக்கலாம். பிற்காலத்தில் பாயசம் இதன் வடிவாக இருக்கலாம். ஆனால் ‘ரிக்வேத’த்தில் எங்குமே அரிசி பற்றிய குறிப்பேதுமில்லை. பெரும்பாலும் சவ்வரிசி பற்றி மட்டும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. மாடு மேய்ச்சலை முக்கியத் தொழிலாகக் கொண்டிருந்த ஆரியர்களின் உணவில் மாமிசமும், பாலும் அதிகமாக இருந்தன. மாமிசத்தில் மசாலாவைப் பயன்படுத்துவது மிகப் பிற்காலத்தில் ஆரம்பமாயிற்று. அவர்கள் பூண்டு, வெங்காயம் பயன்படுத்தினார்களா என்பதைப் பற்றி எவ்விதத் தகவலும் இல்லை. நெய்யிலே வறுத்தல், பொரித்தலைத் தவிர வேறெந்த மசாலாவும் அவர்கள் உபயோகப்-படுத்தவில்லை. சப்த சிந்து பிரதேசத்தில் உப்பு மலை இருந்ததால் அது அவர்களுக்கு எளிதாகக் கிடைத்தது. அதையும் பயன்படுத்தியிருக்கக் கூடும். விவசாயம் தொடங்கப்படுவதற்கு முன்னாலிருந்தே இறைச்சியை நெருப்பிலிட்டு சுட்டுத்தின்பது பழக்கத்திலிருந்தது. ரிக்வேத காலத்தில் சமைப்பதற்கு அண்டா பயன்-படுத்தப் பட்டது. (1_162_13) ஆகவே வேகவைத்த மாமிசமும் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தனர். ‘சுரபி பக்வம் மாம்ஸ்’ (சமைக்கப்பட்ட மணங்கமழும் இறைச்சி) என்னும் சொற்றொடரும் இதையே தெளிவுபடுத்துகிறது.

 

 பானம்

ஆரியர் தேனை அறிந்திருந்தனர் (10_106_10). அவர்கள் இதை முதலிலிருந்தே அறிந்திருந்தனர். ஏனெனில் அவர்களின் தூரத்து உறவினர்களான ருஷியர்களின் முன்னோர் களும்கூட தேனைத் தெரிந்திருந்தனர். இரு மொழிகளிலும் இது ‘மது’ என்றும், ‘மேதோ’ என்றும் சொல்லப்படுவதால் இதை உணரலாம்.

சோமம்

ஆரியரின் மிகவும் பிரியமான பானம் ‘சோமம்’ ஆகும். சோமம் ரிக் வேதத்தின் ஒன்பதாம் அத்தியாயம் பூராவும், மற்ற நூற்றுக்-கணக்கான செய்யுட்களிலும் குறிப்பிடப்-படுகிறது. சோமம் ஒரு அரிதான பானமல்ல. அதை ஒரு சிலரே அருந்த முடியும் என்னும் நிலைமையும் இருந்ததில்லை. அது குடம் குடமாய் நிரப்பப்பட்டிருந்தது (9_20_6). சோமம் சல்லடையால் வடிகட்டப்பட்டது. வடிகட்டப்பட்ட சோமம் அக்கால ஆரியர்-களின் மிக விருப்பமான பானமாகும். அது அவர்களுக்கு ஒரு அற்புதப் பொருளாக விளங்கியது. ரிஷி மதுச்சந்தா கூறுகிறார் (9_1_1): “இந்திரன் பருக வடிகட்டப்பட்ட சோமமே, ருசிகரமான, மயக்கந்தரும் தாரையாகக் கொட்டு!’’ சோமபானம் மிக ருசிகரமானதாக மட்டுமல்லாமல், போதையூட்டுவதாகவும் இருந்தது. “நாங்கள் சோமம் அருந்தி அமரரானோம்’’ (8_48_3) என்றும் சொல்லப்-பட்டுள்ளது. கிடைத்தற்கரிய அமுத சஞ்சீவினி அல்ல சோமம். அது குடம் குடமாகத் தயாரிக்கப்பட்டது (9_20_6). “சாராய சோமம்’’ (8_21_5) ஆரியர்களின் தினசரி பானமாகும். சோம யாகத்தின்போது அதைப் பருகும் விசேஷ விதிமுறைகள் பின்னாளில் ஏற்படுத்தப்பட்டன. சமைக்கப்-பட்ட குதிரை இறைச்சியை ‘மணங்கமழும் இறைச்சி’ என ஆரியர் புகழ்ந்துரைத்ததை நாம் கண்டோம். இவ்விறைச்சி ‘அஸ்வமேதயாக’த்திற்கு மட்டுமே உட்பட்டதல்ல. அதே போல் சோமமதுவைப் பருகுவதும் சோமயாகம் வளர மட்டுமே இருந்ததில்லை. மாலை வேளைகளில் ஆரியர் பானம் அருந்துவதும், நாட்டியமுமாகத் தமது பொழுது போக்கினர். இது அவர்களுடைய கட்டுப் பாடற்ற, இன்பமயமான வாழ்க்கையை எடுத்துக் காட்டுகிறது. மாலை வேளைகளில் சோமம் குடம் குடமாகத் தேவைப்பட்டது.

சோமம் கஞ்சாதான் என்றால் பழமைவாதி-களுக்குக் கோபம் பொத்துக் கொண்டு வருகிறது. பழங்காலத்தவர் அதைப் பற்றி எத்தனையோ சரடுகள் அவிழ்த்து விட்டிருக்கிறார்கள். சந்திரனின் பெயரும் சோமன்தான்! அதனால் சந்திரனுடன் சோமத்தை இணைத்துச் சொல்கிறார்கள்:  

மூன்றரை ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு குடம் குடமாய் சோம ரசம் தயாரிக்கப்-பட்ட தாவரம் இன்று முழுதாக மறைந்து-விட்டதென்றும் கூற இயலாது. உண்மை-யில் சோம பானத்துடன் இணைத்து விடப்பட்ட பல தெய்வீக சிறப்புகள் கஞ்சாவில் மருந்துக்குக்கூட இல்லை. கஞ்சா எங்குப் பார்த்தாலும் விளையும் வெட்கங்-கெட்ட தாவரம். அதை மக்கள் அலட்சியமாகப் பிடுங்கி எறிந்து விடுகிறார்கள். இந்நிலையில் தெய்வீக சோமம் கஞ்சாதான் என்றால் ஒப்புக் கொள்வார்களா? என்றாலும் உண்மையில் சோமம் கஞ்சாவேதான்! திபேத்தில் இன்னும் அதை ‘சோம ராஜா’ என்று கூறுகின்றனர்.
(ஆதார நூல்:
‘ரிக்’ வேதகால ஆரியர்கள் )

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

தேசியவாதம் என்னும் தீங்கு

சரவணா இராஜேந்திரன்

2014-ஆம் ஆண்டு மோடி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது நேரடியாகவே தெரிவித்த கருத்து என்னவென்றால், “நான் ஒரு இந்து, இந்துத்துவக் கொள்கைகளை கடைபிடிப்பேன். என்னுடைய பார்வையில் இந்துத்துவம் மிகவும் சரியானது’’ என்பதாகும். ஏற்கனவே வடக்கில் காவிகளின் வெறிப்பேச்சால் மூளை மழுங்கி இருந்தவர்களுக்கு மோடியின் இந்தப் பேச்சு இனி இந்தியாவை இந்துமக்களைக் காப்பாற்ற வந்த “மசீகா’’ என்று நினைத்துவிட்டனர்.

ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக ‘இந்து தேசியவாதம்’ என்னும் பேச்சுக்களால் மக்கள் படும் துன்பம் சொல்லி மாளாது. உண்மையில் ‘இந்து தேசியவாதம்’ என்பது ‘ஒரு குறுகிய ஜாதிய வெறிக்களம்’ என்றுதான் நேரடிப் பொருள் கொள்ளவேண்டும். மோடியின் இந்த மதவெறிப் பேச்சின் விளைவுதான் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக நாடெங்கும் நடந்துவரும் ஜாதிய வன்முறைகள், மதரீதியான மோதல்கள் என்பது தெளிவாக விளங்கும்.

தேசியவாதம் என்பது குறுகிய பிராந்திய வாதம் என்பதும், உலக வரலாற்றில் வென்றதாக எந்த ஒரு ஆசிரியரும் எழுதவில்லை. கடந்த நூற்றாண்டின் மிகபெரிய எடுத்துக்காட்டாக இட்லரையே எடுத்துக் கொள்ளலாம். ‘ஜெர்மனியருக்கு ஜெர்மனி’ என்ற ஒரு மயக்க வார்த்தையைக் கூறி பெருவாரியான ஜெர்மனிய மக்களின் ஆதரவைப் பெற்று ஆட்சிக்கு வந்தார். தன்னுடைய தனிப்பட்ட விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு முழு நாட்டையே காவு கொடுத்து உலகையே இன்னலுக்கு ஆளாக்கியது இட்லரின் ஜெர்மனி என்னும் தேசியவாதமே ஆகும்.

இட்லரின் தேசியவாத மனஓட்டத்தை ஒட்டியே மோடியின் தேசியவாதக் கொள்கையும் உள்ளது. 2014-ஆம் ஆண்டு ஆசியப் பிராந்தியத்திற்கு ஒரு மோசமான ஆண்டாகவே மலர்ந்துவிட்டது. அன்றிலிருந்து மதவாதம், வேலையின்மை, ஏழ்மை மற்றும் தொழிற்சாலை முடக்கம் என்ற நிலை இன்றும் தொடர்கிறது. அதேபோன்று வெளியுறவுத் துறையிலும் இந்தியா மோசமான ஒரு நிலையை எடுத்துள்ளது. அருகில் உள்ள நாடுகளுடன் சுமூகமான உறவை வளர்ப்பதைத் தவிர்த்து நேரடியாக மோதல் போக்கை வளர்த்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். சீனா, நேபாளம், பாகிஸ்தான் மற்றும் பங்களாதேஷ் போன்ற நாடுகளுடன் மோதல் போக்கை கடைபிடித்துக் கொண்டு, முதலாளித்துவக் கொள்கைகளையே மூலதனமாகக் கொண்ட அமெரிக்காவுடன் நட்பு பாராட்டி வருகிறார். இதுநாள்வரை நட்பு நாடாக இருந்த ருஷ்யா மற்றும் பல்வேறு அய்ரோப்பிய நாடுகள் மதவெறிக் கொள்கையால், இந்தியாவின் நட்புறவை புறந்தள்ளிவருகின்றன.

தற்போது அமெரிக்காவின் அதிபர் டொனால்ட் டிரம்பின் நிலையும் இதுபோன்று தான். அவரும் தேசியவாதம் பேசிக்கொண்டு தேர்தலைச் சந்தித்தார். பொதுவாக அமெரிக்கர்கள் தேசியவாதம் பேசினால் அங்கு வெறும் 13 விழுக்காடு மக்கள் தொகையே   அந்த நாட்டின் மண்ணின் மைந்தர்கள். அந்த மண்ணின் மைந்தர்களின் நிலையோ பரிதாபகரமானதாக உள்ளது. அமெரிக்க அரசு அவர்களைக் காட்சிப் பொருளாக்கி, அவர்களை நகரங்களை விட்டு தூரக் கிராமங்களில் வசிக்கவைத்துவிட்டது வேலை தேடி நகரங்களுக்கு வரும் அமெரிக்க பூர்வீக குடிகளுக்கு யாரும் குடியிருக்க இடம் தருவதில்லை, அமெரிக்க பொருளாதாரத் தலைநகர் நியூயார்க்கில் சாலை ஓரம் மற்றும் கைவிடப்பட்ட தொடர்வண்டி சுரங்கங்களில் 8000-த்திற்கும் மேற்பட்ட அமெரிக்க பூர்வீக குடிகள் வசிக்கின்றனர். எப்படி இங்கே ஆரியர்கள் இம்மண்ணின் மைந்தர்களாகிய திராவிடர்களை சூழ்ச்சியால் பிரித்து ஆள்கிறார்களோ அதே போல் அங்கும் அம்மண்ணின் மைந்தர்களை பொருளாதாரத்தில் முன்னேறவிடாமல் செய்து அவர்களை ஏழைகளாகவே வைத்துள்ளது அமெரிக்க அரசு.

அமெரிக்காவின் 62 விழுக்காடு மக்கள் அய்ரோப்பா மற்றும் ஆப்பிரிக்க நாட்டில் இருந்து குடியேறியவர்கள் ஆகும். ஆசியாவில் இருந்து சமீபகாலமாகச் சென்றவர்கள் அனைவரையும் சேர்த்தால் 87 விழுக்காட்டினர் அந்நியர்களே ஆவார்கள். தேசியவாதம் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் டோனால்ட் டிரம்ப் கூட கிழக்கு அய்ரோப்பிய நாட்டில் இருந்து குடியேறியவர்தான். டிரம்ப் தேசியவாதம் பேசிக் கொண்டு இருக்கும்போது அமெரிக்காவின் ‘த மெயில்’ என்ற இதழ் வெளியிட்டுள்ள கட்டுரையில் அமெரிக்காவின் 87 விழுக்காடு மக்கள் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து குடியேறியவர்கள் என்று புள்ளி விபரத்துடன் வெளியிட்டுள்ளது. அப்படி இருக்க டிரம்பின் இந்த தேசியவாதம் என்பது வெறும் போலியான ஒன்றாகும்.

தேசியவாதம் பேசி நாசாமாகிக்கொண்டு இருக்கும் இன்னொரு வல்லரசு நாடு ரஷ்யாவாகும். விளாடிமிர் புதின் தன்னுடைய அரசியல் பலத்தை நிரூபிக்க தேசியவாதம் பேசத்துவங்கினார். அதிகாரத்தில் இருக்கும் போது தேசியவாதம் பேசத்துவங்கியதால் மக்களும் பேசா மடந்தையாகிப் போனார்கள். ஏற்கனவே பொருளாதாரச் சிக்கலில் இருக்கும் ருஷ்யா நாட்டில் மக்கள் கிளர்ச்சி ஏற்படாமல் இருக்க இந்த தேசியவாதம் என்ற இனிப்பு தடவிய மயக்க மருந்தைக் கொடுத்து மயக்கி வைத்துள்ளார். இவரது தேசியவாதம் உக்ரைனில் குடியிருக்கும் பரம்பரை ரஷ்யர்களுக்கு பேராபத்தாக மாறிவிட்டது. புதின் தேசியவாதம் பேசிக்கொண்டு ருஷ்யருக்கே முன்னுரிமை என்று கூறியதால் ருஷ்ய மக்கள் தொகையில் பாதியாக இருக்கும் உக்ரைன் இனத்தவர்களுக்கு சிக்கல் ஆரம்பிக்க, அதன் எதிரொலியாக உக்ரைனில் இருக்கும் ருஷ்யர்கள் மீது தொடர் தாக்குதல் நடந்துவருகிறது.

பட்ட காலிலே படும் என்பதுபோல், வரும் 2017-ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் பிரென்சு தேர்தலில் மரைன் லெபென் என்ற தீவிர வலதுசாரி சிந்தனையுடையவருக்கு ஆதரவு பெருகி வருகிறது. இவர் டொனால்ட் டிரம்பிற்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவில் வசிக்கும் பிரென்சு மக்களை வாக்களிக்க நேரடியாக அறிக்கை விட்டிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தனி மனித ஆசாபாசம், விருப்பு வெருப்பு போன்றவற்றிற்கு உலக அரசியல் பலியாகி வருகிறது. ஆச்சரியப்படும் வகையில், அய்க்கிய நாடுகள் அவையின் புதிய தலைவர் அண்டோனியோ கட்ரீஸ் தீவிர தேசியவாத ஆதரவாளர் என்பது மேலும் கவலைக் குரியதாக உள்ளது. புவியியல்ரீதியாக பல நாடுகளைக் கொண்ட கண்டங்கள் பிரிந்தன. நாடுகள் எல்லாம் பல இன, மத மக்களைக் கொண்டவை. அப்படி இருக்க எந்த நாடு எந்த ஒரு தனி மனிதனுக்கும் சொந்தமானதல்ல, இதைத்தான் எம்பாட்டன் 3000- ஆண்டுகளுக்கு முன்பே “யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்’’ என்று  பாடினார். 

 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

பீட்டாவின் பின்னணி தெரியுமா.?

 
பீட்டா, ஒரு தொண்டு நிறுவனமோ, சேவை செய்யும் அமைப்போ அல்ல. அது கம்பெனிகள் சட்டத்தின்படி பதிவு செய்யப்-பட்ட ஒரு கம்பெனி.

People for the Ethical Treatment of Animals  என்பதன் சுருக்கமே PETA. 1980ஆம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் தொடங்கப்பட்ட இந்த நிறுவனத்தில் இப்போது உலகம் முழுக்க 50 லட்சம் பேர் உறுப்பினர்களாக உள்ளனர்.

தொழிற்சாலைத் தேவைகளுக்காக விலங்கு-களை வளர்ப்பது, அதன் தோலுக்காக வேட்டையாடுவது, பிராணிகளை வைத்து நிகழ்த்தப்படும் பரிசோதனைகள், பிராணிகள் மீது நிகழ்த்தப்படும் சித்ரவதைகள், கோழிச்சண்டை, நாய்ச்சண்டை, எருது விளையாட்டு மற்றும் சர்க்கஸ் போன்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள் என அனைத்துக்கும் எதிராகத் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது. காய்கறிகளை ஆடையாக அணிவது, உடலில் ரத்தம் பூசிக்கொண்டு ஆடைகளே இல்லாமல் பொது இடங்களில் படுத்திருப்பது என ‘பீட்டா’வின் பல செயல்கள் மோசமாக இருந்ததால் கடுமையான கண்டனங்கள் எழ, “செக்ஸ்தான் மக்களின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது. அதனால்தான் இப்படிச் செய்கிறோம்’’ என இதை நியாயப்-படுத்தினார் இந்த நிறுவனத்தின் தலைவி இங்க்ரிட் நியூகிர்க்.

பீட்டாவின் இந்தியக் கிளை கடந்த 2000ஆவது ஆண்டில்தான் தொடங்கப்பட்டது. மும்பையில் இதன் தலைமையகம் இருக்கிறது. அமெரிக்காவில் பிறந்த இந்தியரான பூர்வா ஜோஷிபுரா என்ற 40 வயதுப் பெண்தான் இதன் தலைமைச் செயல் அதிகாரி.

ஜல்லிக்கட்டு போல, கேரளாவில் திருச்சூர் பூரம் திருவிழாவில் யானைகள் ஊர்வலம் நடப்பதை இந்த அமைப்பு எதிர்க்கிறது. யானைகள் சித்ரவதை செய்யப்படுவதாகக் காரணம் கூறுகிறது.

வடஇந்தியாவில் புகழ்பெற்ற கொண்டாட்ட-மான “நாக பஞ்சமியை எதிர்த்தது பீட்டா. பாம்புகளுக்கு பூஜை செய்து பால் வைக்கும் இந்தச் சடங்குகளின்போது பாம்புகள் சித்ரவதை செய்யப்படுவதாகப் புகார் கிளப்பியது. ஆனால், அந்த எதிர்ப்பு எடுபடவில்லை’’

2014ஆ-ம் ஆண்டில் ‘வெஜிடேரியன் பக்ரீத்’ கொண்டாடச் சொல்லி பிரச்சாரத்தில் இறங்கியது பீட்டா. இதற்காக போபாலில் ஒரு மசூதி அருகே பீட்டா சார்பில் சிலர் பிரச்சாரம் செய்தபோது, அவர்கள் மீது கடும் தாக்குதல் நிகழ்த்தப்பட்டது. மத துவேஷத்தைத் தூண்டியதாக பீட்டா மீது வழக்கு போட்டார்கள். முட்டையை தடைசெய்ய வேண்டும் என்பதுகூட இவர்களின் கோரிக்கை.

சன்னி லியோன், அலியா பட், சோனாக்ஷி சின்ஹா, தியா மிர்சா, ஷில்பா ஷெட்டி, மலாய்கா அரோரா, எமி ஜாக்சன், த்ரிஷா, தமன்னா, ஜான் ஆபிரகாம், மாதவன், சானியா மிர்சா மற்றும் மோ கோம் என பல பிரபலங்கள் பீட்டா விளம்பரங்களில் நடித்திருக்கிறார்கள்.

ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக 2007-இல் பீட்டா களம் இறங்கி உச்சநீதிமன்றம் வரை வழக்கு நடத்தி வருகிறது.
‘நம் நாட்டு மாடு இனங்களை அழித்து, அந்நிய மாடுகளின் இறக்குமதியை நம் நாட்டில் பெருகச் செய்யவும், சர்வதேச பால் நிறுவனங்கள் இங்குக் காலூன்றவுமே ஜல்லிக்கட்டு எதிர்ப்புப் பிரச்சாரம் பயன்படுகிறது என பீட்டா மீது குற்றச்சாட்டு தொடர்ச்சியாக எழுப்பப்படுகிறது. பீட்டாவின் போராட்டங்களுக்கு நிதி கொடுப்பது யார் என்ற கேள்வியும் ஜல்லிக்கட்டு ஆர்வலர்களால் எழுப்பப்படுகிறது.

கொலை செய்யும் பீட்டா!

கருணைக் கொலை செய்வதை பல நாட்டு நீதிமன்றங்கள்கூட குற்றமாகக் கருதும் நிலையில், விலங்குகள் நலனில் அக்கறை காட்டும் பீட்டா அமைப்பு, பல விலங்குகளைக் கொல்கிறது. அமெரிக்காவின் வர்ஜீனியா மாகாணத்தில் நார்ஃபோல்க் என்ற இடத்தில் பீட்டா அமைப்பு, செல்லப் பிராணிகளாக வளர்க்கப்-பட்டு, பின் வீதியில் ஆதரவின்றி விடப்படும் விலங்குகளைக் காக்க காப்பகம் அமைத்தது. ஆனால், ‘இங்கு கொண்டுவரும் பெரும்பாலான விலங்குகள் கொல்லப்படுகின்றன’.

கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு இந்தக் காப்பகத்துக்கு 1,595 பூனைகள் கொண்டு வரப்பட்டன. இவற்றில் 1,536 பூனைகள் கருணைக்கொலை செய்யப்பட்டன. இதேபோல இங்கு வந்த 1,020 நாய்களில் 788 நாய்கள் கொல்லப்பட்டன. வெறும் 16 பூனைகளும் 23 நாய்களும் மட்டுமே தத்துக் கொடுக்கப்பட்டன. 43 பூனைகளையும் 209 நாய்களையும் வேறு காப்பகங்களுக்கு அனுப்பிவிட்டார்கள். ஒவ்வோர் ஆண்டும் இப்படித்தான் கொலைகள் நிகழ்கின்றன. தங்களிடம் அடைக்கலமாகத் தரப்படும் விலங்குகளில் 1 சதவிகிதத்தைக்கூட இவர்கள் காப்பாற்றுவதில்லை.

2014-ம் ஆண்டில் நன்கொடைகள் மூலம் பீட்டாவுக்குக் கிடைத்த தொகை, 343 கோடி ரூபாய். ஆனால் எந்த விலங்கையும் காக்க இத்தொகைப் பயன்படுத்தப்படவில்லை என்பதே உண்மை! 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

உடல் நலம் காக்கும் ஒமேகா 3

நாம் தினமும் 0.3_0.5 கிராம் இ.பி.ஏ. (Eicosapentaenoic acid) மற்றும் டி.ஹெச்.ஏ. (Docosahexaenoic acid) வகையும், 0.8-_1.1 கிராம் ஏ.எல்.ஏ.  (Alpha-Linolenic acid)   வகை ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலத்தையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் பரிந்துரைக்கிறது.

உடலுக்கு நன்மை செய்யும் பன்மை நிறைவுறாக் கொழுப்பு அமில (Polyunsaturated fatty acids) வகையைச் சேர்ந்தது, ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம். மூளை வளர்ச்சி மற்றும் இயக்கம், இதய ரத்த நாள செயல்பாட்டுக்கும் இது அவசியம். புற்றுநோய், மன அழுத்தம், நினைவுத்திறன் குறைபாடு, ஃபேட்டி லிவர் போன்ற பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்கவும், வந்தபின் அளிக்கப்படும் சிகிச்சையிலும் இதற்கு முக்கிய பங்கு உள்ளது.

டிரைகிளிசரைட் அளவைக் குறைப்பதில் ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் முக்கிய பங்காற்றுகிறது. இதனால், இதய நோய்க்கான வாய்ப்பு குறைகிறது. மேலும், ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவைக் கட்டுக்குள் வைக்க உதவுகிறது. நோய் எதிர்ப்புச் சக்தியை அதிகரிக்கிறது. சருமத்தின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலத்தை நம்முடைய உடலால் உருவாக்க முடியாது. எனவே, இதை உணவின் மூலம் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம். எண்ணெய்ச் சத்துமிக்க மீன், வால்நட், ஃபிளாக்ஸ் சீட் எனப்படும் ஆளி விதை போன்றவற்றில் இருந்து போதுமான அளவு ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் கிடைக்கிறது.

மீன்போன்ற கடல் உணவுகளில் இருந்து கிடைக்கும் இ.பி.ஏ. மற்றும் டி.ஹெச்.ஏ. வகை ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலத்தை நம்முடைய உடல் நேரடியாக பயன்படுத்திக்கொள்ளும்.

வால்நட் போன்ற கொட்டைகளில் இருந்து கிடைக்கும் ஏ.எல்.ஏ. வகை ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலத்தை உடல், இ.பி.ஏ. மற்றும் டி.ஹெச்.ஏ. வகை ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலமாக மாற்றித்தான் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கும். உடலுக்குத் தேவையான வகையில் மாற்றும் திறன் சிலருக்கு குறைவாக இருக்கும். அவர்கள், டாக்டரின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் மாத்திரையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

¨    100 கிராம் நெய் மீனில்... 8 கிராம் (டி.ஹெச்.ஏ. மற்றும் இ.பி.ஏ. வகை)
¨    ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபிளாக்ஸ் விதையில்.... 1.6 கிராம் (ஏ.எல்-.ஏ வகை)
¨    கால் கப் வால்நட்டில்... 2.3 கிராம் (ஏ.எல்.ஏ. வகை)
¨    முக்கால் கப் சோயாபீனில்... 0.76 கிராம் (ஏ.எல்.ஏ. வகை)

ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலம் உள்ளதாகக் கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. இவற்றை உணவில் சேர்த்துப் பயன் பெறுவோம். 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

ஆர்.எஸ்.எஸ்.அடியூன்றலாமா? ஆபத்து அணிவகுக்கலாமா?

எச்சரிக்கை! எச்சரிக்கை!

                                                                     

                                                                              ஹெட்கெவார்                            

மஞ்சை வசந்தன்

தொண்டஆர்.எஸ்.எஸ். என்னும் அபாயம் அடியெடுத்து வைக்கிறது! எச்சரிக்கை! குறிப்பாக இளைஞர்களே எச்சரிக்கை!

ர்களாகக் காட்டிக்கொள்ளும் குண்டர்களை உருவாக்கும் அமைப்பு ஆர்.எஸ்.எஸ். மதவாத பாசிசச் சித்தாந்தத்தைக் கொண்ட ஒரு மதவெறி அமைப்பு அது. ஆரிய ஆதிக்கத்தை மீண்டும் நிலைநாட்ட ஆரியர்களால் அது உருவாக்கப்பட்டது.

இந்துக்கள் என்ற போர்வையில் இந்துக்களைப் பயன்படுத்தி இந்துக்களாய் உள்ள பார்ப்பனர் அல்லாத மக்களை ஆரியப் பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாக்கும் சூழ்ச்சிக் கூடாரம்தான் ஆர்.எஸ்.எஸ்.

ஆரிய பார்ப்பன மதவெறிக் கூட்டம், இளைஞர்களைக் கவர, ஆர்.எஸ்.எஸ். என்பது “ஒரு சேவை அமைப்பு; ஒழுக்கம், சேவை, நாட்டுப்பற்று போன்ற நல்ல பண்புகளை உருவாக்குவதே ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் நோக்கு’’ என்று பொய்யான கவர்ச்சியான செய்தியைச் சொல்லி, இளைஞர்களை ஈர்த்து, இழுத்து, பயிற்சி என்ற பெயரில், அவர்களை இந்துமத வெறியர்களாக, இஸ்லாம், கிறித்துவ மத வெறுப்பாளர்களாக மாற்றி

                                                                     கோல்வால்கர்   

ஆரிய கலாச்சாரத்தை ஏற்கும்படிச் செய்வதே அதன் பணி!

தமிழகம் தந்தை பெரியார் மனிதநேய அடிப்படையில் பதப்படுத்திய மண் என்பதால், 90 ஆண்டுகாலமாக இங்கு காலடி வைக்க முடியாது தவித்த ஆர்.எஸ்.எஸ். மதவெறிக் கூட்டம், தற்போது மத்தியிலுள்ள பி.ஜே.பி. ஆட்சியின் துணையுடன் தமிழகத்தில் காலூன்ற முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

எனவே, அந்த முயற்சியை முளையிலேயே வேர்ப்பறித்து, எறிய வேண்டியது மனிதநேயம், மத இணக்கம், சமத்துவம் விரும்பும் அனைவரின் கடமையாகும்!

இப்படிக் கூறும்போது, எந்த வகையில் ஆர்.எஸ்.எஸ். தடுக்கப்பட வேண்டிய அமைப்பு? அதன் ஆபத்துக்கள் என்ன? அதன் சூழ்ச்சித் திட்டங்கள் எவை? என்பன போன்ற கேள்விகள் இளைஞர்கள் மத்தியில் எழும். எனவே, அவற்றைச் சுருக்கமாக நீங்கள் அறியும்படிச் செய்ய வேண்டியது இன்றைய கட்டாயக் கடமையாகும்?

ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் ஸேவக் ஸங் (Rastria Swayam Savak Sang) என்பதன் சுருக்கமே ஆர்.எஸ்.எஸ். என்பது.

1925ஆம் ஆண்டு விஜயதசமி நாளில் அய்ந்து பார்ப்பனர்கள் சேர்ந்து அமைத்ததே இந்த அமைப்பு.

                                                                  வி.சண்முகநாதன்

1927ஆம் ஆண்டு இராம நவமியன்று இந்த அமைப்பிற்கு ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் ஸேவக் ஸங் (ஆர்.எஸ்.எஸ்.) என்று பெயர் சூட்டப்பட்டது. இந்த அமைப்பின் கொடியான காவிக் கொடியும் அன்றுதான் முடிவு செய்யப்பட்டது.

இந்து என்ற போர்வையில், கோர்வையில் இந்துக்களை ஒன்று திரட்டவும், முஸ்லீம் எதிர்ப்பை, மோதலை அவ்வப்போது செய்து, சூடேற்றி, வெறியேற்றி விரைவில் ஆரிய ஆதிக்கத்தை மீண்டும் கொண்டுவருவதே இந்த அமைப்பின் உண்மையான இலக்கு.

ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் தோற்றம் பற்றி அதன் அதிகாரப்பூர்வ வெளியீடு கூறுவதைக் கீழே படியுங்கள்.
இந்துக்கள் மட்டுமே இந்துஸ்தானை விடுவிப்பர். அவர்கள் மட்டுமே இந்துக் கலாச்சாரத்தைப் பாதுகாப்பர். இந்து சக்தியே நாட்டைப் பாதுகாக்கும். இந்து இளைஞர்களை நற்பண்போடும், தாய்நாட்டுப் பற்றோடும் அமைப்பு முறையில் திரட்ட வேண்டும். வேறு வழியில்லை. இந்த மாபெரும் ஆன்ம வேதனையே ராஷ்டிரிய சுயம் சேவக் சங் அமைப்பதில் வெளிப்பட்டது. ஹெட்கெவார் தனது நண்பர்கள் நால்வருடன் சேர்ந்து (இவரையும் சேர்த்து அய்ந்து பேர்) ஆர்.எஸ்.எஸ்.ன் அன்றாடச் செயல்திட்டத்தைத் தொடங்கினார். அந்தப் பொன்னாள் 1925ஆம் ஆண்டு விசயதசமி நன்னாள்.
(சி.பி. பிஷிகார் எழுதிய சேகஷங் சங் நிர்மாதா - 1979, பக்கம் 251).

இது, ஆர்.எஸ்.எஸ்-ன் அடிப்படை நோக்கம் என்ன என்பதை பற்றி அவர்களே அறிவித்தது.

மேற்கண்ட அறிவிப்பில், ஆர்.எஸ்.எஸ்.அய் அமைத்த நோக்கில் ஓர் ஆதிக்க வெறி தெறிக்கிறதே அல்லாமல் அதில் அறிவுப்பூர்வமான ஆதங்கம், அக்கறை ஏதாவது உள்ளதா என்று சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

இந்த நாட்டை இந்துக்கள் மட்டுமே விடுவிப்பர் என்கின்றனர். இந்த நாட்டை இவர்கள் யாரிட-மிருந்து விடுவிக்கப் போகிறார்கள்?

இந்த முழக்கம் முழங்கப்பட்ட ஆண்டு 1925. அப்போது இந்தியாவை ஆண்டது பிரிட்டிஷ்காரர்கள். அவர்களிடமிருந்து நாட்டை மீட்கவேண்டும் என்றால் இந்தியர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்றல்லவா அழைக்க வேண்டும்? அதை விடுத்து இந்துக்களே ஒன்று சேருங்கள் என்றா அழைக்க முடியும்? இந்த நாட்டில் இந்துக்கள் மட்டுமா வாழ்கிறார்கள்?

பிரிட்டிஷாரிடமிருந்து நமக்கு விடுதலைப் பெற்றுத் தந்த காந்தியும், நேருவும், வ.உ.சி.யும் மற்றவர்களும் இந்துக்களே ஒன்று சேருங்கள் என்று அழைத்தா விடுதலைப் பெற்றார்கள்?

உண்மைகள் இப்படியிருக்க, இந்தியாவை இந்துக்களால்தான் விடுவிக்க முடியும் என்று 1925இல் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் ஆர்ப்பரித்தது அசல் மோசடி அல்லவா? அதற்குத்தான் ஆர்.எஸ்.எஸ். உருவாக்கப்பட்டது என்பது அயோக்கியத்தனம் அல்லவா?

இந்தியாவை விடுவிக்கப் போகிறேன் என்ற ஆர்.எஸ்.எஸ். பார்ப்பனக் கூட்டம் இந்திய விடுதலைக்காக ஏதாவது செய்ததுண்டா? (இதைத் தனியொரு அத்தியாயத்தில் விளக்கி இருக்கிறேன்.)

பின் ஏன் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் மதத்தை ஒரு முக்கிய கருவியாக கையில் எடுக்கிறார்கள்? அங்கு தான் அவர்களின் சூழ்ச்சியே அடங்கியுள்ளது.

ஆரியர்கள் இந்திய நாட்டிற்கு உரிமையானவர்கள் அல்லர். அவர்கள் அயல் நாட்டிலிருந்து ஆடுமாடு ஓட்டிக் கொண்டு இந்தியாவிற்குள் பிழைக்க வந்தவர்கள். அதிலும் சிறுபான்மையினர்.

இன அடிப்படையில் பார்த்தால் அவர்கள் 3 சதவிதம் கூட தேறமாட்டார்கள். எனவே, இன அடிப்படையில் நோக்கினால் அவர்கள் சிறுபான்மையினர் ஆகிவிடுவர். அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காது. அவர்களால் ஆதிக்கம் செலுத்த இயலாது.

எனவே, இந்நிலையை மாற்றி, தங்களுக்குப் பாதுகாப்புத் தேடிக் கொள்ளவும், தங்கள் ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டிக் கொள்ளவும் அவர்-களுக்குச் சரியான ஆயுதமாகப் பயன்படுவது மதம்.

மதம் என்ற போர்வையில் - கோர்வையில் நுழைந்து கொண்டால் அவர்கள் பெரும்-பான்மை என்ற தகுதியைப் பெற்றுவிடலாம் என்பதாலேயே அவர்கள் மதத்தைக் கையில் எடுக்கின்றனர்.

இந்த இன அடிப்படையில் மோதல் வந்தால் ஆரிய பார்ப்பனர்களால் தாக்குப் பிடிக்க முடியாது. அவர்களுக்கு என்றென்றும் ஆபத்து; நித்த நித்தம் செத்துப் பிழைக்க வேண்டும். இந்நிலையிலிருந்து தங்களுக்குப் பாதுகாப்புத் தேடவே மதத்தைக் கையில் எடுக்கின்றனர்.

மதம் என்ற அடிப்படையில் பார்க்கும்போது, இந்து என்ற கோர்வையில் சிறுபான்மையான பார்ப்பனர்கள் பெரும்பான்மையினராகக் காட்டிக்கொண்டு விடுகிறார்கள்.

உண்மையிலேயே பெரும்பான்மை இனமான தமிழர்களில் சிலர் இஸ்லாம் மதத்தையும், கிறித்தவ மதத்தையும் ஏற்றுக் கொண்டதற்காக அவர்கள் சிறுபான்மையினராக ஆக்கப்படு-கிறார்கள்.

உண்மையில் நம் இன எதிரிகளை நம்மோடு சேர்த்து, நாமே அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு கொடுக்கவும், உண்மையில் இரத்தத்தின் இரத்தமான உடன் பிறப்புகள் வேறு மதக் கடவுளை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரே காரணத்திற்-காக அவர்களை எதிரிகளாக நினைத்து மோதவும்கூடிய ஓர் அவல நிலையை மதம் ஏற்படுத்துவதால், அது ஆரியர்களுக்குப் பாதுகாப்பும் உயர்வும் அளிப்பதால்; அவர்கள் ஆதிக்கம் செய்ய வாய்ப்பு தருவதால் ஆரியர்கள் மதத்தை உயிராக மதிக்கின்றனர்.

எனவேதான், எந்தப் பிரச்சினையிலும் மதம் என்ற அடிப்படையிலேயே அவர்கள் நோக்குகின்றனர். மதம் என்று ஒன்று இல்லையென்றால், அவர்களுக்குப் பாதுகாப்பும் இல்லை, உயர்வும் இல்லை; ஆதிக்கம் செலுத்த வாய்ப்பும் இல்லை.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.-_ன் உண்மையான நோக்கு இந்து நாட்டை உருவாக்கி இந்துச் சட்டங்களை அமல்படுத்தி, ஆரிய பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை நிலை நாட்டுவதுதான்.

அவர்களின் உண்மையான இலக்கு, இந்திய நாட்டு விடுதலையும், நற்குணமுமுள்ள இளைஞர்களை உருவாக்குவதும்தான் என்றால் தங்கள் முழு ஆற்றலையும் அவர்கள் விடுதலைப் போராட்டத்தில் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் தங்கள் கவனம் முழுவதையும் முஸ்லீம்களோடு மோதுவதிலே தான் செலவிட்டனர்.

இந்து மதத்தைக் காக்கவேண்டும் என்பவர்கள், முஸ்லீம்களோடு ஏன் மோத வேண்டும்? இங்குதான் அவர்களின் சூழ்ச்சியே அடங்கியுள்ளது.

மராட்டிய மாநிலம் மாவல்குன்று பகுதியைத் தங்கள் இருப்பிடமாகக் கொண்ட இந்த ஆரிய சித்பவான் பார்ப்-பனர்கள்தான் இந்த நாட்டில் மத விஷத்தைப் பரப்பி மதவெறியைத் தூண்டியவர்கள். ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு-களின் முதுகெலும்பும், மூளையும் இவர்களே!

500 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இந்தியாவை ஆண்ட முஸ்லீம் மன்னர்கள் -வற்புறுத்தி, அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி இந்துக்களை முஸ்லீம்களாக மாற்ற முயன்றிருந்தால் இந்த நாடே முஸ்லீம் நாடாக மாறியிருக்கும் என்பதை மனசாட்சியோடு சிந்திக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் மீனாட்சிபுரத்தில் நடந்த மதமாற்றம் எந்த முஸ்லிம் மன்னனின் வற்புறுத்தலால் நடந்தது.

இந்தியாவில் முஸ்லீம்களாக மாறியவர்கள் கூட, அரேபிய வணிகர்களின் தொடர்பால் மாறியவர்கள்தான் என்பது வரலாற்று உண்மை.

அப்படி மதம் மாறியவர்களும் உயர்ஜாதி-யினரோ அல்லது பிராமணர்களோ அல்லர். ஆரிய பார்ப்பனர்களால் பல நூறு ஆண்டு-களாய் நசுக்கப்பட்ட, தாழ்த்தப்பட்ட, பிற்படுத்தப்பட்டவர்களே, இந்து மதத்தை வெறுத்து, இந்து மதத்தில் உள்ள இழிவை எதிர்த்து மதம் மாறினர். இந்து மதத்தில் உள்ள ஜாதிக் கொடுமைகளும், இழிவும், ஆதிக்கப் போக்குகளுமே அவர்களை வேறு மதத்திற்கு மாறத் தூண்டின.
ஆர்.எஸ்.எஸ். ஓர் ஆரிய அமைப்பு

1. அமைப்பு மற்றும் பதவியின் பெயர்கள்

ஆர்.எஸ்.எஸ். என்பதன் விரிவாக்கம் ராஷ்ட்ரீய ஸ்வயம் ஸேவக் ஸங்; இது சமஸ்கிருதம். அமைப்பின் பெயரே சமஸ்கிருதத்தில் இருப்பதே இது ஓர் ஆரிய அமைப்பு என்பதைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

சமஸ்கிருதம் ஆரியர்களின் மொழி.

ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் பதவிப் பெயர்களை ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புகளும் செயல் திட்டங்களும் என்ற கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளேன். அவற்றை நன்றாக கவனியுங்கள். அவையனைத்தும் சமஸ்கிருத வார்த்தைகளே ஆகும்.

2. ஆர்.எஸ்.எஸ். தலைவர்கள்

தோற்றுவித்த அய்ந்து பேரும் ஆரியப் பார்ப்பனர்களேயாவர். அதில் முக்கிய பொறுப்பில் அக்காலந்தொட்டு இக்காலம் வரையுள்ளவர்கள் அனைவரும் ஆரியப் பார்ப்பனர்களே! அதுவும் சித்பவான் பார்ப்பனர்கள்.

3. ஆர்.எஸ்.எஸ்- வழிபாட்டுப் பாடல்:
Salutations to you, O, Mother land
Where I am born;
Salutations to you O, Land of Aryas,
Where I have grown;
Salutation to you, O, Sacred land
Where I have worked.

இப்பாடலின் பொருள்:

நான் பிறந்த தாய் நாடே உன்னை வணங்குகின்றேன்.
என்னை வளர்த்த ஆரிய நாடே, உன்னை வணங்குகின்றேன்.
நான் உழைக்கும் புனித நாடே, உன்னை வணங்குகின்றேன்.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஸின் தலைமைப் பொறுப்பிற்கு நியமிக்கப்படுகின்றவர்கள் ஆரிய பார்ப்பனர்கள் மட்டுமே. அதிலும் மராட்டியத்தைச் சேர்ந்த அதிதீவிர மத வெறி பார்ப்பனர்களே!

இந்துக்களும் முஸ்லீம்களும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று காந்தியார் சொன்னதற்காகவும், இதனால் இந்து ராஷ்ட்டிர கனவு தகர்க்கப்படுகிறது என்பதற்காக மட்டும் ஆர்.எஸ்.எஸ். பார்ப்பனர்கள் காந்தியைக் கொல்லவில்லை. காந்தியாரை அவர்கள் கொன்றதற்கு அதனினும் முதன்மையான காரணம் ஒன்று உண்டு.

இந்தியா முழுமைக்கும், மக்கள் ஒரு மனதாக ஏற்கக்கூடிய தலைவராக ஒரு பார்ப்பனர் அல்லாத ஒருவர் வருவதை பார்ப்பனர்கள் விரும்பவில்லை. ஆனால் காந்தி அவர்கள் விருப்பத்திற்கு மாறாக உருவாகி, உயர்ந்து வந்தார். பார்ப்பனர் அல்லாத, அதுவும் மராட்டிய பார்ப்பனர் அல்லாத ஒருவர் அரசியலில் உயர்நிலைச் செல்வாக்கில் இருப்பதை சகிக்க முடியாமலே காந்தியை மராட்டிய பார்ப்பனக் கூட்டம் கொன்றது.

இந்த ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு பார்ப்பனர்களைத் தவிர மற்றவர்கள் விலங்குகளைப் போன்றவர்கள், இழிவானவர்கள் என்கின்றது. இதை ஆர்.எஸ்.எஸ். சித்தாந்த கர்த்தா கோல்வால்கரே கீழ்க்கண்டவாறு கூறுகிறார்.

“We (aryans) are the good, the enlightened people. We were the people who know about the laws of nature the law of the sprit. We had brought into actual life almost every thing that was beneficial to mankind. Then the rest of humanity was just bipeds and so no distinective same was given to us. Sometimes in trying to distinguish our people from others, we were called the enlightened - the Aryas - and the rest the melachas.”

- (ஆதாரம்:  Bunch of Thoughts)

அதாவது, நாம் (ஆரியர்கள்) நல்லவர்கள், அறிவுத்திறன் கொண்டவர்கள். இயற்கை-யின் விதிகளையும், ஆன்ம விதிகளையும் அறிந்தவர்கள் நாம்தான். மனிதனுக்கு நன்மை பயக்கக் கூடியவற்றை யெல்லாம் கொண்டு வந்தவர்களும் நாம்தான். அப்போது நம்மைத் தவிர மற்றவர்-களெல்லாம் இரண்டு கால் பிராணிகளைப் போல் அறிவற்றவர் களாகவே இருந்தனர். எனவே, நமக்கென்று குறிப்பிட்ட பெயர் எதுவும் சூட்டப்பட வில்லை. சில நேரங்களில் நம்மை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்ட நாம் அறிவுத்-திறனுடைய ஆரியர்கள் என்று அழைக்கப்-பட்டோம். நம்மைத் தவிர மற்றவர்-களெல்லாம் மிலேச்சர்கள் (இழிமக்கள்) என்பதே கோல்வால்கர் கூறியது.

ஆரியப் பார்ப்பனர்களைத் தவிர மற்றவர்களை-யெல்லாம் ஆடு மாடுகளாக, அதனினும் கீழாகக் கருதக் கூடியவர்கள் இந்த ஆர்.எஸ்.எஸ்., பி.ஜே.பி. கூட்டத்தினர் என்பதும் இவை ஆரிய அமைப்பே என்பதும், விளங்கவில்லையா?

ஆர்.எஸ்.எஸ். கூட்டத்தவர்களுக்கு வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் அர்த்த சாஸ்திரத்திலிருந்தும், மனு தர்மத்திலிருந்துமே பெறப்பட்டுள்ளன.

அரசாட்சியில் வேவு பார்த்தல், அரசு மற்றும் அதிகார வர்க்கத்தின் முழுக்கட்டுப்பாடு, ஆதிக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அர்த்தசாஸ்திரமும், கீழ்ச் சாதியினரை எப்படி வைக்க வேண்டும் என்பதற்கு, பெண்களை எப்படி அடிமை கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு அவர்களுக்கு மனுதர்மமும் நெறி நூல்களாகும்.
சமஸ்கிருதத் திணிப்பே அவர்களின் இலக்கு.

மொழிப் பிரச்சினையில் ஆர்.எஸ்.எஸ். கொள்கை அச்சாணி என்று கருதப்படும் கோல்வால்கர் என்ன கூறுகிறார் தெரியுமா?

“As a solution to the problem of ‘lingua fanca’ till the time Sanskrit takes that place, we shall have to give priority of Hindi on the score of convenience.”

- (Bunch of Thoughts 8 ஆவது அத்தியாயம் -_ பக்கம் 113)

ஆர்.எஸ்.எஸ். இயக்கத்துக்கு சித்தாந்தங்-களை வகுத்துக் கொடுத்த கோல்வால்கர், இளைஞர்களைச் சூழ்ச்சியாகக் கவர வேண்டும் என்கிறார்.

ஒரு பணக்காரர் ஒருநாள் மாலை, தோட்டத்தில் ஓர் அழகான மயில் நின்று கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தார். அவர் உணவில் கஞ்சாவைக் கலந்து அந்த மயிலுக்குக் கொடுத்தார். மயில் நாள்தோறும் அங்கு வர ஆரம்பித்தது. முடிவில் பழக்கத்துக்கு அடிமையாகிவிட்ட மயில் கஞ்சா இல்லாம-லேயே நாள்தோறும் அந்த நேரத்துக்கு அங்கே வந்தது என்பதே கோல்வால்கர் கூறும் கதை.

ஆக, இளைஞர்களை மதமயக்கத்தில் வீழ்த்தி, தங்கள் கட்டளைக்கு அவர்களை அடிமையாக்கி-விட வேண்டும் என்பதை அப்பட்டமாக போதிக்கும் இவர்களின் கலாச்சாரம் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் என்பதை ஆழ்ந்து சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்.

ஆர்.எஸ்.எஸ்.-ன் அடியுரம் கலவரம்

நாட்டில் நடைபெறுகின்ற பல கலவரங்-களுக்கு, முஸ்லீம் - இந்து மோதல்களுக்கு ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் கிளப்பிவிட்ட வதந்திகளே பெரும்பாலும் காரணம்.

இன்று நேற்றல்ல. ஆர்.எஸ்.எஸ். ஏற்படுத்தப்-பட்ட காலத்திலிருந்தே வதந்திகளைப் பரப்புவதும், வன்முறைக் கலவரங்களைத் தூண்டுவதுமே அவர்களுக்கு அடிப்படைப் பணிகளாகும்.

1. இந்துக் கோயில்களுக்கு அருகில் சர்ச் ஒலிபெருக்கி முழங்குகிறார்கள்; பள்ளி வாசல் ஒலிபெருக்கி முழங்குகிறார்கள் என்று கலவரத்தைத் தூண்டுவார்கள்.

2. இந்துக்கள் கோயிலில் இருக்கும் இடத்தில் உருவ வழிபாட்டைக் கண்டிக்கும் பள்ளி வாசல் முழக்கங்கள்; ஓதுதல் கூடாது என்று பிரச்சினையை எழுப்புவார்கள்.

3. இந்துக் கோயில்கள் இருக்கும் இடத்தில் முஸ்லீம்கள் ஊர்வலம் நடத்தக் கூடாது என்பர். அல்லது முஸ்லீம்கள் அதிகம் இருக்கும் இடத்தின் வழியேதான் பிள்ளையார் ஊர்வலம் நடத்திக் கலவரம் உண்டாக்குவர்.

4. பள்ளி வாசலும் மசூதியும் இருக்கும் இடத்தில் தான் ஏற்கெனவே இந்துக் கோயில் இருந்தது. எனவே, பள்ளி வாசலையும், மசூதியையும் இடித்துவிட்டு இந்துக் கோயிலை மீண்டும் கட்டவேண்டும் என்று இரத்தக் களறியை ஏற்படுத்துவர்.

5. சாதாரணமாக ஏற்படக்கூடிய வரப்புத் தகராறு, இடத் தகராறு இவற்றைக் கூட இந்து முஸ்லீம், இந்து கிறித்தவ பிரச்சினையாக திசை திருப்பி மோதவிட்டு கலவரத்தை பிற இடங்களுக்கும் வளர்ப்பர்.

6. இந்துக்களிலே பல்வேறு ஜாதிகளுக்கு இடையே கலவரத்தைத் தூண்டிவிட்டு, அவர்களுக்கு இடையே எப்போதும் ஜாதி வெறி அல்லது ஜாதிப் பற்றுதல் தணிந்து மறைந்து போகாமல் பார்த்துக் கொள்வர்.

இப்படிப்பட்ட கலவரங்களின் மூலமே ஆர்.எஸ்.எஸ்.சும் அதன் குடும்ப அமைப்புகளும் வளர்க்கப்படுகின்றன.

ஆர்.எஸ்.எஸ். தொடங்கப்பட்டவுடன் 1927ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் நாக்பூரில் ஏற்பட்ட வகுப்புக் கலவரம்தான் நாக்பூரைச் சுற்றிலும் ஆர்.எஸ்.எஸ். விரைவாக வளரக் காரணமாக அமைந்தது. அப்போது அவர்கள் கண்ட ருசி, கலவரத்தை வைத்தே இந்து வெறியை ஊட்ட அவர்களைத் தூண்டியது.

அன்றிலிருந்து அவர்கள் கலவரங்களைத் தூண்டியே இயக்கத்தை வளர்க்கின்றனர்.

இந்தியா விடுதலை பெற்ற இரண்டு மாதங்களிலே ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் 700க்கும் மேற்பட்ட கொலை, கொள்ளை வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டிருப்பதாக பம்பாய் புலனாய்வுத் துறை மூத்த அதிகாரி, கபூர் கமிஷன் முன் சாட்சி அளித்துள்ளார். 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி கல்கத்தா நகரில் பயங்கரக் கலவரம் காரணம்.

அதேபோல, 1970ஆம் ஆண்டு நாடாளு-மன்றத்திலே பெரும் புயலைக் கிளப்பியதும் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை உண்டு பண்ணியதுமான பிவாண்டி மற்றும் அய்ஸ்கோவான் கலவரங்கள் நடந்ததற்கும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்களே காரணம். ராஞ்சியில் நடந்த வகுப்புக் கலவரத்திற்கு இதே ஆர்.எஸ்.எஸ்.தான் காரணம்.

1971இல் கேரளாவில் தெள்ளச்சேரியில் நடந்த வகுப்புக் கலவரத்திற்கும், அமேரலி, பனாஸகாந்த், மேஷனா, பரோடா போன்ற இடங்களில் நடந்த கலவரங்களுக்கும், 1978ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் உ.பி. மாநிலம் அலிகாரில் மிகப் பெரிய இந்து - முஸ்லீம் கலவரம் உருவாக, 25 பேர் உயிரிழக்கக் காரணமாக அமைந்தவர்கள் ஆர்.எஸ்.எஸ். காரர்கள்தான்.

13.8.1980 அன்று உ.பி. மாநிலம் மொரதாபாத்தில் உள்ள மசூதியில் தொழுகை நடந்தபோது ஒரு பன்றியை நுழைய விட்டு கலவரத்தைத் தூண்டினர் ஆர்.எஸ்.எஸ்.-காரர்கள்.

30.4.1981ஆம் ஆண்டு பீகார் மாநிலத்தில் பீகார் ஷெரீப் என்ற இடத்தில் முஸ்லீம் கலவரத்தை ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் உருவாக்கினர். 52 பேர் இக்கலவரத்தில் உயிரிழந்தனர்.

இக்கலவரத்தில் முஸ்லீம்கள் மீது வெடி குண்டுகள் வீசப்பட்டன. பதினேழு வயது முஸ்லீம் இளம்பெண்ணின் கண்ணெதிரிலேயே அவளது கணவன் கண்டத் துண்டமாக வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டான்.

எனவே, கலவரம் என்ற உரம் போட்ட ஆர்.எஸ்.எஸ்.ஸை நாடு முழுக்க, வளர்க்க, பரப்ப அவர்கள் முயன்று வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில், பெரியார் மண்ணில், ஆர்.எஸ்.எஸ். பரிவாரங்கள் அடிவைக்க முடியாமல் முறியடிக்கப்பட்டாலும், இங்கும் அவர்கள் அடிவைத்தது கலவரங்களைத் தூண்டித்தான்.

1982இல் மண்டைக்காடு கலவரத்தைத் தூண்டி, பின்னணியில் நின்று கலவரத்தை பெரும் அளவில் நடத்தி, குமரி மாவட்டத்தில் காலூன்றினர். 1.3.1982 மற்றும் 15.3.1983 ஆகிய நாட்களில் அங்கு துப்பாக்கிச் சூடு நடக்கும் அளவிற்குச் செய்தனர்.

காலூன்ற இடங்கிடைத்தால் போதாதா? அதைப் பயன்படுத்தி, இரு சமூகங்களுக்கிடையே பகைமையை வளர்த்து, அதனைக் கொண்டு தங்கள் அமைப்புகளை விரிவடையச் செய்தனர்.

குமரி மாவட்ட மக்கள் சகோதர உணர்வோடு நெடுங்காலமாய் வாழ்ந்தவர்கள் அங்கு மதக் கலவரத்தைத் தூண்டி இந்துக்கள் வாக்குகளை ஒட்டுமொத்தமாகப் பெற, ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் மணலிக்குழிவிளை, வழுதலப்பள்ளம் என்ற இடங்களிலும் கலவரத்தைத் தூண்டினர். 12.9.1993இல் அதிதூதர் கிறித்துவ ஆலயம் ஆர்.எஸ்.எஸ். மற்றும் இந்து முன்னணி அமைப்பினரால் இடித்துத் தரைமட்டம் ஆக்கப்பட்டது.

வலுதலப்பள்ளம் இந்துக்கள் குறைவாக வாழும் ஊர். வழுதலப்பள்ளம் இந்துக்களைக் காப்போம் என்ற முழக்கத்தோடு குமரி மாவட்ட இந்துக்களை உணர்வேற்றி ஓரணியில் திரட்ட கலவரங்களை உருவாக்கினர். இம்முயற்சியில் அவர்கள் வெற்றியும் பெற்றனர்.

இந்து ராஷ்டிரம் அமைப்பதே இவர்களின் இலக்கு!

இன்றைக்கு மதச்சார்பற்ற ஆட்சியில் மக்கள் தங்கள் கடவுளை குலவழியாக, தங்களுக்குள்ள கடவுளை வணங்குகிறார்கள்.

ஆனால், இந்துராஷ்ட்டிரத்தில் ஒரே கடவுளையே வணங்க வேண்டும். ஆம். சிவனை வணங்குகின்றவராயினும், விஷ்ணுவை வணங்குகின்றவராயினும், முருகனை, விநாயகரை, காளியை, வீரனை என்று பல கடவுளை வணங்குகின்றவர்களாயினும், ஏசுவை வணங்குகின்றவர்களாயினும், அல்லாவைத் தொழுகின்றவர்கள் ஆயினும், யாராயினும், அவர்கள் இந்தியாவின் எல்லைக்குள் இருப்பின், அவர்கள் தங்கள் கடவுளை விட்டுவிட்டு, ராமனை மட்டுமே கடவுளாக ஏற்க வேண்டும், வணங்க வேண்டும். அதாவது ஒரே தேசம், ஒரே கடவுள். மீறி தன் கடவுளைத் தான் வணங்க வேண்டும் என்று யாராவது பிடிவாதம் பிடித்தால் அவர்கள் இந்தியாவை விட்டுச் சென்றுவிட வேண்டும்.

“இந்துக்கள் அல்லாத மற்ற மதத்தார் தங்கள் கடவுள் தங்கள் கலாச்சாரம் இவற்றை விட்டுவிட வேண்டும். இந்து கலாச்சாரத்தையும், சமஸ்கிருதத்தையும் தங்கள் கலாச்சாரமாகவும், தங்கள் மொழியாகவும் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். இந்துமதத்தை மதித்து பயபக்தியுடன் போற்றித் துதிக்க வேண்டும். தங்களுடைய தனிப்பட்ட அடையாளங்களையெல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு, இந்து இனத்துடன் கலந்து, தாங்களும் இந்துக்களோடு கலந்துவிட வேண்டும். எந்த உரிமையும் கோராமல், எவ்விதமான சிறப்புச் சலுகையும் கேட்காமல், நாட்டின் குடிமகனுக்குள்ள உரிமைகளைக் கூடக் கேட்காமல், இந்து தேசத்திற்கு முழுமையாகக் கீழ்ப்படிந்து நடந்து, இந்த நாட்டில் தங்கிக் கொள்ளலாம்.’’ என்று அவர்களே வெளிப்படையாகக் கூறியுள்ளனர்.

ஆதாரம் : நாம் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட இந்து தேசம்
(We or our Nationhood defined 1939)

ஒழுக்கக் கேடர்கள்:

ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு வளர்க்கிறோம் என்று கூறிக்கொள்ளும் ஆர்.எஸ்.எஸ்.காரர்கள் எவ்வளவு ஒழுக்கக் கேடர்கள் என்பதற்கு ஆர்.எஸ்.எஸ்_ன் தீவிரத் தொண்டரான, மேகலாயா ஆளுநராய் இருந்த சண்முகநாதனே சரியான சான்று. முதியவரான நிலையிலே அவர் ஆளுநர் மாளிகையில் நடத்திய, “கிருஷ்ண லீலைகள்’’ எவ்வளவு கீழ்த்தரமானவை என்பதை உலகே அறிந்து காறித் துப்பியது.

அரியலூர் அருகில் நந்தினி என்ற பெண்ணுக்கு கொடுமை செய்தவன் இந்த மதவெறிக் கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவன். ஆக, இவர்கள் கூறும் ஒழுக்கமும் கட்டுப்பாடும் ஊரை ஏமாற்றவே!

தமிழக அரசு துணைபோகிறதா?

ஆர்.எஸ்.எஸ். ஊர்வலத்தில் பள்ளி மாணவர்களையே பயிற்சி கொடுத்து பங்கு கொள்ளச் செய்துள்ளனர் என்பது வன்மையான கண்டனத்திற்குரியது. தமிழக திராவிட அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கவில்லையென்றால் விளைவுகள் மிக மோசமாக இருக்கும்.

தந்தை பெரியாரின் மண்ணில் ஆர்.எஸ்.எஸ். அணிவகுப்பிற்கு இதுவரை அனுமதியளிக்காத நிலையில் தற்போதைய ஓ.பன்னீர் செல்வம் அரசு அமைதி அளித்தது ஏன்? பி.ஜே.பியின் பின்னணியில் இந்த அரசு இயங்குகிறது என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறார்களா? என்ற கேள்வி எழுகிறது.

இளைஞர்களே எச்சரிக்கை!

எனவே, ஆர்.எஸ்.எஸ்.ன் கொடிய நோக்கம் புரியாமல், அதை ஓர் தொண்டு அமைப்பாக இந்துக்களின் காவலனாகக் கொண்டு ஏமாந்து பலியாகாமல் எச்சரிக்கையாய் இருந்து மத நல்லிணக்கமும், மனிதநேயமும் காக்க வேண்டியது முக்கியக் கடமையாகும்.


செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>

ஒரே ஒரு நாட்டில் ஒரே ஒரு குடும்பம்!

குட்டி நாடு என்றால்கூட குறைந்தது ஒரு லட்சம் குடிமக்களாவது வசிப்பார்கள்.  ஆனால், ஒரேயொரு குடும்பத்திற்கென்று ஒரு நாடு இருக்கிறது. அதுவும் கடலின் நடுவே.

அந்த நாடு நிலப்பரப்பில் சிறு தீவு கூட கிடையாது.  கடலில் ஒரு பிரமாண்ட சுமைதாங்கியில் அந்த நாடு இருக்கிறது.   தற்சமயம் உலகில் 196 நாடுகள் உள்ளன. உலக  வரைபடத்தில் புள்ளியாகக்கூட காண்பிக்க முடியாத எள்ளின் மூக்களவுள்ள இந்த நாடு, 197ஆவது நாடு என்ற  அங்கீகாரம் பெற வழக்கு தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இங்கிலாந்து கடற்கரையிலிருந்து 12 கி.மீ. தொலைவில் கடலில் செயற்கையாக ஏற்படுத்தப்-பட்ட சுமைதாங்கி வடிவில் நிற்கும் ஒரு பாலத்தை ஸீ லேண்ட் (Sea Land)  என்று ஆசையாகப் பெயரிட்டு அழகு பார்த்திருப்பவர் ராய் பேட்ஸ்.

ராய் ஒரு ஆர்வத்தில் நாடு என்று சொன்னாலும் தலைவலி என்னவோ இங்கிலாந்திற்குதான். ஸீ லேண்ட் பற்றி  கேள்விப்படும்  எல்லா  நாடுகளுக்கும் இப்படி  ஒரு நாடா? என்று குழப்பமோ குழப்பம். தேசிய கீதம், கொடி, சின்னம், அஞ்சல் தலை, அரசாங்க முத்திரை, நாணயம் என ஒரு நாட்டின் அங்கீகாரத்திற்குத் தேவையான அனைத்தையும் உருவாக்கி, அதை இங்கிலாந்து அரசிற்கும் அனுப்பி-வைத்து, உரிமை கொண்டாடத்  தொடங்கினார். அத்துடன் ஸீ லேண்ட்டை தனிநாடாக அங்கீகரிக்க வேண்டும் எனக்  கேட்டு, இங்கிலாந்து  நீதிமன்றத்திலும் சர்வதேச நீதிமன்றத்திலும் வழக்குத் தொடர்ந்து இந்தச் சுமைதாங்கியை  தனது உரிமையாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ராய் பேட்ஸ் போராடி வருகிறார்.

ஸீ லேண்ட் தோன்றியது எப்படி?

இரண்டாம் உலகப்போரின்-போது,  ஹிட்லரின் ஜெர்மனி படைகள் இங்கிலாந்தை கடல்வழி தாக்க முற்படும் முயற்சிகளை முறியடிக்க, எதிரிப்படையின் நடவடிக்கை களைக் கண்காணிக்க, இங்கிலாந்து அரசு கடலில் செயற்கையாக  ஒரு  காவல் மாடம்  இந்தச் சுமை தாங்கியில் அமைத்தது.

பிரமாண்ட இரண்டு இரும்புத்  தூண்-களைக்  கொண்ட  ராணுவக் கப்பலை இங்கிலாந்து கடல் எல்லைக்கு அப்பால் 12 கி.மீ. தூரத்தில் கடலில் மூழ்கச் செய்தனர்.

கடல் நீர் மட்டத்திலிருந்து வெளியே தெரியும் இரண்டு தூண்களை இணைத்துத் தளம், இருப்பிடம் உருவாக்கி ஜெர்மன் படைகள் இங்கிலாந்தைத் தாக்க வருவதைக்   கண்காணிக்க இந்த இரும்புக் கட்டடத்தை  இங்கிலாந்து ராணுவம் பயன்படுத்தி வந்தது.  எல்லா ராணுவத் தளவாடங்களையும்  வைக்கவும், மின்சாரம் உற்பத்தி செய்யவும்  இந்த முகாமில் வசதிகள் இருந்தன.

ஜெர்மனி படையின் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்-களுக்கு இந்த இரட்டைக் கோபுரத்து தூண்கள் சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கின. அவை அந்தப் பக்கம் வரவேயில்லை. 1960 வரை இந்தத் தளம் அனாதையாகக் கிடந்தது. சிறிது நாளில் இந்தக் கோபுரம் கடல் கொள்ளையர் களுக்குப் புகலிடமானது. சில ஆண்டுகளில்  கடல் கொள்ளையர்களின் கொட்டம்  அடக்கப்-பட்டது.

ராய் பேட்ஸ் 1967ஆம் ஆண்டு இந்த  கோபுரத்தில் மகனுடன் குடியேறினர். ராய் பேட்ஸ்ஸுக்கு வானொலி அலைவரிசைகளை  நிர்வாகம் செய்வது கையாளுவது அத்துப்படி. அதிகாரப்பூர்வமற்ற வானொலி அலைவரிசை-களை திருட்டுத்தனமாக கையாண்டதிற்காகப் பலமுறை சிறைவாசம் கிடைத்திருக்கிறது.

சிறையில் இருந்த போது, கடல் கொள்ளை யர்கள் கோபுரத்தைக் காலி செய்வதை அறிந்து,  விடுதலையானதும் முதல் நடவடிக்கையாக அந்தக் கோபுரத்தில் குடியேறினார்.

குடியேறிய சில மாதங்களில், குடும்பத்தினரைத் தன்னுடன் கோபுரத்தில் சேர்ந்து வாழ அழைத்துக் கொண்டார்.

திடீரென்று அவருக்கு என்ன  தோன்றியதோ, அவர் வசிக்கும் கோபுரத்தை ‘தனி நாடு’ என அறிவித்தார். இங்கிலாந்து அரசு அவரையும், குடும்பத்தையும் அந்தப் பகுதியி-லிருந்து வெளியேற உத்தரவிட்டது.  கோபுரம் அமைந்திருப்பது, சர்வதேச கடல்பகுதி  என்பதால், சர்வதேச அமைப்புகளின் உதவியை ராய் நாடினார்.

சர்வதேச அமைப்பின் ஆலோசனையின்படி, இங்கிலாந்து நீதிமன்றம் 1987இல் இரண்டு முரண்பட்டத் தீர்ப்புகளை வழங்கியது. ராய்யின் நல்வாய்ப்பு, அந்தத் தீர்ப்புகள், பிரச்னையின் இழுபறிக்குக் காரணமாக அமைந்து விட்டது. இதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால், இங்கிலாந்தை  எதிர்த்து நிற்கும் ராய், தனது 92 வயதில் ஸீ லேண்ட்டிலிருந்து வெளியேறி, இங்கிலாந்தில் குடிபுகுந்துள்ளார். தற்சமயம்,   ராய்யின் மகன் மைக்கேல் வழக்கை நடத்திக்  கொண்டிருக்கிறார். 

செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள

மேலும்>>